به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

اهداف دلفی

0

روش   دلفی ابزاری است برای تحقق هدف های زیر:

الف: هدف های عام:

استخراج استنتاج و تجمع دانسته های آکادمیک و اجرایی، و تحلیل آن، آن چنان که راهنمای عمل برای مجریان گردد و امکان حراست از آن در حوزه های آکادمیک فراهم آید.

ب: هدف های خاص:

شناخت نظرات و عقاید کارشناسان در هر رشته از دانش بشری

شناخت تحرک اندیشه و جا به جایی آن با توجه به برخورد اندیشه ها و دلایل

شناخت محورها با خطوط اصلی هر مبحث

تعیین اولویت ها با توجه به توزیع چندگانه محورهای مورد بحث

موضوعات هنجاری

موضوعات روایتی ،موضوعات پیش بینی

پیش بینی رخداد رویدادهای جدید

پیش بینی مسائل ارزشی و روند تحول شاخص های اصلی

مسائل پیشنهادی یا توصیه ای مانند:

ایجاد مدل های کلی و گسترش آن

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.