به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

آموزش پیشرفته Spss : جلسه 1 – توزیع فراوانی تک متغیره

0

توزیع فـراوانی ­ها (فراوانی و درصد فراوانی )

اولین­ کاری که بعد از گردآوری و وارد کردن داده­ ها انجام می­ دهیم شمارش تعداد افرادی است که پاسخ ­های معیّنی به هر پرسش داده­ اند.

با این کار نحوه ­پراکندگی یا توزیع­ نمونه را در طبقات ­­مختلف هر­متغیر بررسی می­ کنیم. نتیجه این شمارش توزیع فراوانی است.
توزیع فراوانی به طور متداول شامل فراوانی و درصد فراوانی است که عموما برای متغیرهای اسمی یا ترتیبی به­ کار می رود.

کاربرد آن برای متغیرهای فاصله ­ای/­نسبی فقط زمانی که تعداد طبقات متغیر کم باشد و یا متغیر کمّی را به متغیری ترتیبی تبدیل کنیم، مناسب است.

مثلا در مورد تعداد اعضاء خانواده (بعد خانوار)، استفاده از آماره فراوانی فقط زمانی مناسب که است تعداد اعضا شامل حدود 6 طبقه باشد.

همچنین زمانی که درآمد افراد را به صورت عددی می­ سنجیم ولی درآمد افراد را کدگذاری مجدد کرده و در پنج طبقه قرار بدهیم می­ توانیم از توزیع فراوانی برای متغیر درآمد بهره بگیریم.

در مجموع می­ توان گفت که در وضعیتی که طبقات تشکیل ­دهنده یک متغیر فاصله ­ای/نسبی محدود باشد (کمتر از 10 طبقه باشد)، استفاده از آماره فراوانی مناسب است.

در فیلم آموزشی زیر به نحوه ی رسم و توضیح کاربردی جدول توزیع فراوانی در spss پرداخته شده است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.