آزمون منبع کنترل لونسون(IPC)

آزمون منبع کنترل لونسون(IPC) 

این آزمون در سال ۱۹۷۳ و به منظور مشخص ساختن نوع منبع کنترل افراد بزرگسال توسط لونسون ساخته شده است. این پرسشنامه از نوع مداد و کاغذی و شامل سه زیر مقیاس و ۲۴ عبارت است.

این پرسشنامه ۲۴ سوال دارد و با یک لیکرت شش درجه ای از کاملا مخالف(۳- تا ۱-) تا کاملا موافق(۱+ تا ۳+) سه مقیاس درونی، افراد قدرتمند و شانس را می سنجد.

این پرسشنامه در ۵ صفحه A4 و با فرمت ورد نوشته شده است.

توجه:( نحوه ی نمره گذاری و شرح پایایی و روایی آن در پرسشنامه ذکر شده است).

 Levenson Locus of Control

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *