آزمون شخصیتی SCLR90

آزمون شخصیتی SCLR901

وقتی از شاخص های بهداشت روانی صحبت می شود، بایستی در نظر گرفت، بهداشت و سلامت روانی الزاما بیانگر سلامت عینی نیست؛ بلکه سلامت روانی و ذهنی گویای ویژگی های جمعیت شناختی و متغیرهای روانی- اجتماعی است ، در بین رایج ترین همبسته های روانی- اجتماعی، سلامت روانی شخصیت مهم ترین عامل است (چلیبانلو و گروسی فرشی، ۱۳۸۹). پرسشنامه سلامت عمومی یک ” پرسشنامه سرندی ” مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می گیرد (گلدبرگ،۱۹۷۲)

در این پرسشنامه ، به دو طبقه اصلی از پدیده ها توجه می شود، ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری “سالم” و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده. در حال حاظر این نکته آشکار شده است که پاره ای از سطوح نشانه های مرضی  را می توان به وسیله مصاحبه های استاندارد شده روانپزشکی  تشخیص داد اما پایین تر از سطح معینی ، احتمال قرار گرفتن اختلال در سطح زیر- آستانه ای و عدم تشخیص آن وجود دارد (گلدبرگ و بلاک ول [۲]،۱۹۷۰،وینگ [۳]و همکاران، ۱۹۷۷،به نقل از دادستان،۱۳۷۷).

پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسش هایی در نظر گرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلالات مختلف روانی وجود دارد، تشکیل شده است و بدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خود را سالم می پندارند، متمایز کند. بنابراین، هدف از این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست، بلکه منظور اصلی آن، ایجاد تمایز بین بیماری روانی و سلامت است  (دادستان، ۱۳۷۷).

یکی از پر استفاده ترین ابزار های تشخیص روان پزشکی  در ایالات متحده آزمون SCL90  است این آزمون شامل ۹۰ سئوال برای ارزشیابی علائم روانی است و به وسیله پاسخگو گزارش می شود . فرم اولیه این پرسشنامه توسط دراگو تیس،لیپمن و کوری  (۱۹۷۳) تحت عنوان SCL90  ساخته شد و در سال ۱۹۸۴ توسط سازندگان مورد تجدید نظر قرار گرفت و SCLr نام گرفت. این آزمون  اولین بار برای نشان دادن جنبه های روان شناختی بیماران جسمی و روانی طرح ریزی گردید . با استفاده از این آزمون می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد .

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Symptom Chek List – ۹۰- Revised

[۲] . Goldberg & Blackwell

[۳] . Wing