تحلیل آماری statistical analysis

آزمون براون فورسیت یا brown – forsythe چیست؟

آزمون براون فورسیت یا brown – forsythe چیست؟
آزمون براون فورسایت یا Brown-Forsythe test، یک آزمون آماری است که برای مقایسه میانگین‌های گروه‌های مختلف داده‌ها با واریانس‌های متفاوت استفاده می‌شود. این آزمون بر اساس واژگونی فرض صفر که میانگین‌های گروه‌ها برابر است، عمل می‌کند.

این آزمون جهت برابری واریانس های گروهی است و برای اصلاح آزمون لون در زمانی است که یک آزمون تحلیل واریانس یک طرفه انجام می شود

هدف اصلی از استفاده از آزمون براون فورسایت، تشخیص وجود تفاوت معناداری در میانگین‌های دو یا چند گروه با واریانس‌های متفاوت است. در این آزمون، ابتدا واریانس هر گروه محاسبه می‌شود و سپس از این واریانس‌ها برای تبدیل داده‌ها به ارزش‌های واژگونی (deviation) استفاده می‌شود. در نهایت، با مقایسه میانگین ارزش‌های واژگونی گروه‌ها، تصمیم گیری درباره وجود تفاوت معنادار صورت می‌گیرد.

برای انجام آزمون براون فورسایت، یک آمار آزمایشی به نام F به دست می‌آید که مقدار آن با توجه به میانگین ارزش‌های واژگونی گروه‌ها و واریانس‌های متناظر آن‌ها محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از جدول جدول مقادیر حدی F و درجه آزادی تعیین شده، ارزش آماری F محاسبه می‌شود و با مقدار حدی مقایسه می‌شود تا به نتیجه نهایی برسیم.

آزمون براون فورسایت معمولاً در زمینه‌هایی مانند آماره‌ها، طراحی آزمایش‌ها و تحلیل تفسیری داده‌ها کاربرد دارد.

آیا آزمون احتمال دقیق فیشر  از  آزمون کای-دو  مناسب تر است؟

نوشته

آیا QDA Miner قابل استفاده بر روی سیستم عامل‌های مختلف است؟

نوشته

روانشناسی حماقت: تحمل زیان واقعی برای اجتناب از زیان روانی.

نوشته

جلسه اول : هوش مصنوعی برای سوالات علمی (بسیار کاربردی برای پایان نامه و مقاله نویسی)

نوشته

آیا مدرک زبان در آزمون دکتری اهمیت دارد؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *