تحلیل آماری عوامل دموگرافیک (جمعیت شناسی)

آزمون اپسیلون گرین هاوس – گیسر Greenhouse – Geisser Epsilon test چیست؟

آزمون اپسیلون گرین هاوس – گیسر Greenhouse – Geisser Epsilon test چیست؟

آزمون اپسیلون گرین هاوس (Greenhouse-Geisser Epsilon test) یک روش آماری است که در تجزیه و تحلیل طرح‌های طبقه‌بندی‌شده با متغیرهای مکرر (repeated measures) استفاده می‌شود. این آزمون برای بررسی تفاوت‌های معنادار بین میانگین گروه‌ها در طرح‌های تجربی با تکرارهای بیش از یکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در طرح‌های تجربی با متغیرهای مکرر، هر شرکت کننده در آزمایش به طور مکرر در طول زمان یا شرایط مختلف اندازه‌گیری می‌شود. مثال‌هایی از این نوع طرح‌ها شامل آزمایش‌هایی است که در طول زمان انجام می‌شوند و نتایج بازه زمانی‌های مختلف را نشان می‌دهند یا آزمایش‌هایی که در شرایط متغیری مانند دما یا فشار انجام می‌شوند و تأثیر این متغیرها روی نتایج را بررسی می‌کنند.

 

تحلیل داده های آماری

تحلیل های کمی با نرم افزار های : SPSS – Amos – Pls
تحلیل های کیفی با نرم افزار های : Maxqda – NVivo

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

پایان نامه نویسی مقاله نویسی

آزمون اپسیلون گرین هاوس برای بررسی فرض صفر استفاده می‌شود که میانگین‌ها در تمامی گروه‌ها یکسان هستند. این آزمون به منظور بررسی تفاوت معنادار بین میانگین گروه‌ها در طرح‌های تجربی تکراری، از طریق اصلاح ماتریس کوواریانس استفاده می‌کند. ماتریس کوواریانس نشان می‌دهد که چقدر داده‌ها در هر گروه با هم مرتبط هستند.

چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم
چگونه فایل اکسل را غیر قابل ویرایش کنیم

آزمون اپسیلون گرین هاوس تخمینی از معنی‌دار بودن تفاوت بین گروه‌ها را ارائه می‌دهد و با استفاده از یک پارامتر به نام “اپسیلون”، تغییراتی را در واریانس داده‌ها اعمال می‌کند. این پارامتر به منظور تصحیح آزمون فون در طرح‌های تکراری استفاده می‌شود و هدف آن افزایش قدرت آماری آزمون است.

به طور خلاصه، آزمون اپسیلون گرین هاوس برای بررسی تفاوت‌های معنادار بین میانگین گروه‌ها در طرح‌های تجربی با تکرارهای بیش از یکی استفاده می‌شود و با استفاده از اصلاح ماتریس کوواریانس و پارامتر اپسیلون، تاثیر تغیرات واریانس داده‌ها را در آزمون‌های فون کاهش می‌دهد.

فرسودگی شغلی چیست؟

نوشته

جدولی سادە برای انتخاب آزمون آماری مناسب

نوشته

تحلیل استنباطی چیست؟

نوشته

تحلیل واریانس (ANOVA) چیست؟

نوشته

کاربرد هوش مصنوعی در آموزش چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *