تحلیل آماری statistical analysis

آزمون‌های تعقیبی (Post-hoc tests)

آزمون‌های تعقیبی (Post-hoc tests) در آمار و تحلیل داده‌ها برای بررسی تفاوت‌های میان گروه‌ها پس از انجام آزمون اصلی (مانند آنالیز واریانس یا آزمون t) استفاده می‌شوند. این آزمون‌ها به شما کمک می‌کنند تا بفهمید کدام گروه‌ها از یکدیگر متمایز هستند.

بعد از انجام آزمون اصلی و در صورتی که نتیجه آن نشان دهد که میان گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود دارد، آزمون‌های تعقیبی می‌توانند به شما کمک کنند تا بیشترین تفاوت بین گروه‌ها را شناسایی کنید. این آزمون‌ها معمولاً شامل مقایسه‌های دوبه‌دو بین گروه‌ها می‌شوند.

نمونه‌هایی از آزمون‌های تعقیبی شامل آزمون‌های Tukey، Bonferroni، Scheffe و Holm می‌باشند. این آزمون‌ها معمولاً برای کنترل خطای نوع اول (نوع یک) در مقایسه‌های چندگانه استفاده می‌شوند.

استفاده از آزمون‌های تعقیبی می‌تواند به شما کمک کند تا نتایج آماری خود را بهبود بخشیده و تفاوت‌های معنی‌دار بین گروه‌ها را به شکل دقیق‌تری مشخص کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *