بایگانی

pco7

برنامه ریزی نگهداری وتعمیرات(نت)
تالیف

pco6

شبيه‌سازي کامپیوتری

pco5

کاربرد کامپیوتر(رشته‌هاي علوم انساني)

pco4

اصول طراحي کامپايلر

pco3

آشنايي با نرم افزاراکسل

pco2

آشنایی با نرم افزار Win QSB

pco1

هوش مصنوعي