بایگانی

pr20

روش تحقیق در علوم انسانی – دکتر محمد رضا حافظ نیا

pr19

روش تحقیق در تربیت بدنی- بر اساس کتب : 1- روشهای تحقیق در علوم انسانی    دکتر نادری2- چگونه تحقیق کنیم؟   دکتر فراهانی

pr18

روش تحقيق بارويكرد ي به پايان نامه نويسي

pr17

فرایند تحلیل سلسله مراتبی

pr16

روش تدوین برنامه کسب و کار

pr14

راهنماي نگارش طرح كسب و كار

pr13

آشنایی با مفاهیم و روشهای جستجو در اینترنت و پایگاه های اطلاعاتی و پایگاه های علمی

pr12

تئوری گراندد

pr11

تحليل آماری با رويکرد پايان نامه نويسی