به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
مرور

نوشته های مدیریت

m22

آسيب شناسي رفتار سازماني

m23

اشتباهات مديران منابع انساني

m24

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

m25

آشنايي مقدماتي با استانداردهاي مديريت پروژه و استاندارد PMBOK2000

m21

آسيب شناسي اخلاقی در سازمان

m101

نقش نقطه تجاري در رفع مشكلات صادرات  

m100

نقش مدیریت مصرف در كمك به مدیریت تولید

m45

جهان آینده و مشخصات سازمان های پیشگام