به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

✅ ۱۵سایت برای دانلود تمام متن پایان نامه های دانشگاه های اروپا و آمریکا

 

?D-Scholarship:

http://goo.gl/GrGnlA

?DART-Europe E-theses Portal :

http://goo.gl/Yp1ZKu

?Duquesne University ETD:

http://goo.gl/L15GxI

?ETD:

http://goo.gl/kMeppo

?Library and Archives Canada :

http://goo.gl/4HwrgG

?MIT DSpace:

http://goo.gl/PBiFM3

?National ETD Portal :

http://goo.gl/I2GGyR

?NDLTD :

http://goo.gl/CIlQES

?OATD:

http://goo.gl/ShAvhi

?Ohiolink:

http://goo.gl/vxX8Vr

?Penn State University eTD database:

http://goo.gl/D9kH0e

?PQDT Open:

http://goo.gl/D8tRaq

?Spectrum, Concordia University:

http://goo.gl/0FhHrI

?The HKU Scholars Hub – Theses:

http://goo.gl/6hF4bP

?Vanderbilt ETDs:

http://goo.gl/XVzLh8

@rava2020

 

 

نظرات بسته شده است.