پیتزا یا کتاب!

قیمت یک پیتزای خوب با یک کتاب خوب یکی است،فرق آنها در طول مدتی است که می‌توانند ما را خوشحال کنند اولی یک ربع و دومی یک عمر!

حیرت آور است که برای اغلب ما آن یک ربع مهم تر است!