کمیسیون و درآمد شما

پرداختی و کمیسیون ها ی شما

[ edd_commissions ]

لیست دریافتی های شما برای این محصول

[ edd_commissioned_products ]

خلاصه فروش و درآمد شما

 

[ edd_commissions_overview ]

نمایش آمار درآمد و فروش شما

 

[ edd_commissions_graph ]

<p>

</p>
<p>سلام خوش آمدید.</p>
<p>اگر شما محصولاتی ( انواع ویدیئو های آموزشِی درسی – مهارتی ، آموزش الکترونیک و … ، انواع فایل های دیگر به صورت ورد، ژی دی اف و … ) دارید که فکر می کنید دیگران به آن نیاز خواهند داشت و می توانید آن را به فروش برسانید . خوشبختانه در این سایت امکان فروش آن ها برای شما فراهم شده است و می توانید آن ها را به راحتی به فروش برسانید و از فروش آن ها درآمد دائمی کسب کنید. در این سایت بیشترین درآمد خواهد داشت و 80% درآمد حاصل از فروش به حساب شما واریز خواهد شد. حال وقت تغییر است . </p>
<p>دسترسی ممنوع: شما مدیر و یا فروشنده نیستید </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>