پرسشنامه استاندارد

برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

   یکی از خدمات ما ارائه و طراحی پرسشنامه های استاندارد می باشد.

توجه فرمایید که همه ی پرسشنامه ها استاندارد می باشند یعنی دارای روش نمره گذاری کامل، منبع داخل و پایان متن، پایایی و روایی می باشند و بارها در پژوهش ها بکار گرفته شده اند، فایل ارائه شده قابل ویرایش و بدون هیچ گونه تبلیغ یا نوشته اضافه می باشد، همچنین پرسش های مربوط عوامل دموگرافیک (شناسنامه ای ) نیز در فایل تعریف شده است. بطوریکه دانشجو با کم ترین تغییرات و فقط با نوشتن نام و رشته خود می تواند از آن ها استفاده کند.

این نوع پرسشنامه ها فعلاً در 3 برگه طراحی شده است و این برگه دوم آن می باشد.

توجه: پرسشنامه های غیر استاندارد که مناسب پژوهش نیستند و بیشتر جنبه خود ارزیابی و سرگرمی دارند در برگه ای جداگانه و به صورت رایگان در خدمت کاربران عزیز قرار داده شده است.

برای جستجو پرسشنامه می توانید از دو طریق عمل کنید.

1- کلمه یا اصطلاحات مورد نظر را در کادر جستجوی زیر وارد (هرچه تعداد کلمات کم تر باشد نتایج بهتر می باشد)

2- همچنین می توانید هر دفعه یکی از برگه های پرسشنامه را باز کنید بعد دکمه های ترکیبی Ctrl + F را با هم فشار دهید تا کادر جستجو در همان صفحه در بالای پنجره ظاهر و کلمه مورد نظر خود را در آن تایپ کنید.

  • در نهایت اگر پرسشنامه خود را پیدا نکردید با ما تماس بگیرید تا برایتان تهیه یا طراحی کنیم.
  • 📞 تماس: 09143444846 (پیامک، ایتا، واتساپ، تلگرام)
  • برگه 3پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 2 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد

توجه” همه ی پرسشنامه ها استاندارد ، دارای روایی و پایایی و قابل ویرایش در قالب نرم افزار ورد Word می باشد. “

Q50-1پرخاشگری باس و پری (جدید)AQ(29سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

۵۰-۲پرخاشگری زاهدی فر و همکاران(۳۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q50-3-مقیاس خودسنجی پرخاشگری آیزنک و گلینویلسون (۳۰ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 صفحه – 1 مقاله رایگان پایه )

Q51شخصیتی مرزی جکسون و کلاریج( STB) اصلاحیه محمد زاده و همکاران(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q52شخصیتی آیزنک(۹۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q52-2شخصیتی آیزنک اصلاحیه ایرانی(۵۷ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q52-3شخصیتی آیزنک نوجوانان(۸۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q53شخصیتی ۵ عاملی نئو(۶۰سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q53-2پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا (MMPI)( ۵۶۶ سوال – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله مربوطه رایگان )

Q53-3پرسشنامه شخصیتی (GWPQ)گری – ویلسون ( ۱۲۰ سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری)

q53-4 – پرسشنامه شخصیت خودشیفته(NPI-16) آمز ( ۱۶ عبارت – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله مرتبط- )

Q53-4-2-پرسشنامه شخصیت خودشیفته NPI-40) ) راسکین و تری (1988) – ( 40 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 1 مقاله مرتبط- )

q53-5- پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ” برن رویتر “( ۱۲۵عبارت – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

q53-6- پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی PDf کتل ( ۱۸۷عبارت – ۲۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه ۴ مقاله رایگان- )

q53-7- پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ ( ۱۷۵عبارت – ۴۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه ۱ مقاله رایگان- )

q53-8- پرسشنامه شخصیتی روان نژندی کوندو (KNPI) – ( 66عبارت – 16 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 2 مقاله رایگان- )

q53-9- آزمون تیپ شخصیتی A و B بورتنر ( 25عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 3 مقاله رایگان- )

q53-10- پرسشنامه توانمندی های منش(VIA-IS)یا ارزش های فعال در عمل سلیگمن و پترسون (2004) ( 24عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 8 مقاله رایگان- )

Q53-11- پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ( 2002) – ( 30عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 5 مقاله رایگان- )

Q53-12- مقیاس سه صفت تاریک شخصیت ( 12عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-به همراه 1 مقاله رایگان- )

Q54سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرین(۹۵ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q54-2- پرسشنامه رفتار کاریابی(۱۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان )

q54-3- پرسشنامه باورهای کاریابی(۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – )

q54-4- پرسشنامه خودکارآمدی کاریابی(۱۳سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – ) [

q54-5- پرسشنامه بازاریابی حسی هولتن و همکاران(2009)(26سوال – 13صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – )

q54-6- پرسشنامه بازاریابی حسی (نجاتی، 1393)  (24سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۴ مقاله رایگان – )

q54-6-2- پرسشنامه های  بازاریابی حسی و  بازاریابی حمایتی (مکلوهان، ۲۰۰۸) (6 سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله رایگان – )

q54-6-3- پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی (2013)(17سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

q54-7- پرسشنامه موثر بودن کمپین لاکستون و همکاران(2014)(24سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

q54-8- پرسشنامه آشفتگی بازار از ترینور و همکاران (2011 )(5سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 5 مقاله رایگان )-

q54-9- پرسشنامه استراتژی های ورود به بازار بین المللی کیانی(1394)- (28سوال – 12صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )-

Q55باورهای خودکارآمدی عمومی( GSE-10) شوارتز(۱۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q55-2- پرسشنامه خودکارآمدی محمود و باکر(2016) – (9 سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله پایه)

Q55-3- پرسشنامه خودکارآمدی موریس (2001)(21 سوال -10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه)

Q55-4- پرسشنامه خودکار آمدی اجنماعی نوجوان (کنلی ، 1989) –

Q56خودکارآمدی عمومی شرر(۱۷ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q57خودپنداره تحصیلی یی یسن چن(۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q57-2خودپنداره راجرز(۲۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q57-3- خود پنداره راج کمارا ساراسوات(۲۸ سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q57-4- آزمون مفهوم خویشتن بک (۲۶ سوال – ۱۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q57-5- پرسشنامه خود پنداره کودکان دکتر اس. بی. آهلووالیا (CSCS ) – (80سوال – 11صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله رایگان )

q57-6- پرسشنامه خودپنداره دانش آموزان (فضلی،1372)(28سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله رایگان )

q57-7- مقیاس خود پنداره کودکان : (cscs)- – (80سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله رایگان )

Q58خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن(۳۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q58-2 – پرسشنامه خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس MSSS (۱۱سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با ۶ مقاله رایگان )

Q58-3 – پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معلمان ( MTEBI ) (21 سوال – 3 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 1 مقاله رایگان )

Q58-4-مقیاس خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)- (10 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 4 مقاله رایگان )

Q58-4-2- پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003) – (16 سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه با 3 پایان نامه رایگان )

Q58-5- پرسشنامه ی والدگری آلاباما (45سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه ای )

Q59وسواس فکری عملی پادوا(39سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q59-2وسواس فکری – عملی هاجسون و راسمن(۳۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q59-3وسواس فکری عملی ییل براون(۱۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q59-4- پرسشنامه افکار وسواسی- (۴۴- OBQ) – (۴۴سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله رایگان – )[

Q59-5- پرسشنامه ي وسواسي جبري ونكوور ( توردارسون و همكاران 2004) ( VOCI)- ( 55سوال – ۱۱صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4 مقاله رایگان – )

q59-6- پرسشنامه افکار ناکارآمد دی الکساندرو و بورتون (2006) ( 22سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q60شخصیت وسواس فکری-عملی گیب و همکارانش(۲۲ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q60-2 – پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی(OCI-R) فوا و همکاران(۱۸سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۵ مقاله رایگان – )

q60-3-پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس ( TCQ )-

Q61مقیاس وسواس مرگ- عبدالخالق (DOS) (۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q61-2پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (۱۹۷۰)( ۱۵ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – دارای ۹ مقاله رایگان ) قیمت

Q62چک لیست توانایی های فردی (CIS) ورکولن و همکاران (۱۹۹۹)(۲۰ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q62-2چک لیست توانایی فردیتغییر یافته حسین زاده و همکاران(۱۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q62-3-ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪن- ﻓﺮدﯾﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ(39 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -یک مقاله پایه )

Q63 – مقیاس نشخوار ذهنی- تامل (۲۴ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۲ مقاله رایکان – )

Q64 – پرسشنامه ۵ عاملی ذهن آگاهی FFMQ بائر و همکاران ۲۰۰۶ (۳۹ سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۷مقاله رایکان – )

Q64-2 -پرسشنامه مهارتهای هشیاری (ذهن آگاهی) فراگیر کنتاکی KIMS -(۳۹ سوال – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۷مقاله رایکان – )

Q64-3- پرسشنامه ذهن آگاهی فرایبورگ) FMI-SFفرم کوتاه( والاچ و همکاران(2006) – (14 عبارت – ۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 12مقاله رایگان – )

q64-4- پرسشنامه سنجش مهارت های ذهنی امست ۳ (OMSAT-3)(48 عبارت – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 2مقاله رایگان – )

q64-5- پرسشنامه ذهن آگاهی- براون و رایان– MAAS (15 عبارت – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه 26مقاله رایگان – )

Q65عاطفه خود آگاهی تانجنی و همکاران(۱۶ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q65-2مقیاس ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)(۲۰ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان- )

Q65-3- پرسشنامه خود کنترلی تانجی  و همکاران (دو فرم 13 و 36 عبارتی )(2 فرم 13 و 36 عبارتی – 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله رایگان- )

q65-4- پرسشنامه استاندارد خود توسعه ای پرالت (2008)(6عبارت – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان- )

q65-5- پرسش‌نامه خود انضباطی (بر اساس نظریه هافمن و کاستل) – (50عبارت – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله رایگان- )

Q66جو ایمنی زیدی و همکاران ۳۷ سوالی(۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q67جو ایمنی زیدی و همکاران ۲۰ سوالی(۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q67-2جو ایمنی نوردیک(۵۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q67-3پرسشنامه جو توانمندسازی اسکات و ژافه(۳۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با ۱ مقاله رایگان – )

q67-4- پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا (۱۵سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با ۴ مقاله رایگان – )

q67-4-2- پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس (1990)(16 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 1 مقاله رایگان – )

Q68عوامل حفاظت کننده فردی سپرینگر IFPIاصلاحیه ایرانی(۶۱سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q69مشاهده حرکتی کودکان(۱۸ سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q69-2- مقیاس تمایل کودکان به کنترل ( گویرا ، کراوشا و هاوسمن ، 1993)- (16 سوال -4 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله پایه رایگان )-


Q70مهارت های اجتماعی ماتسون(۵۶سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q71مهارت های اجتماعی نوجوانان ایندربیتزن و فوستر(۳۹ سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۷مقاله رایگان- )

Q72مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا(۳۴ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q72-2پرسشنامه (CTDA)گرایش به تفکرانتقادی ریتکس(۳۴ سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

Q72-3-پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر(۴۰ سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان – )

Q72-4- پرسشنامه تفکر سازنده CTI اپشتین و مایر ( 1989 ) (30 سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان – )

Q73مهارتهای ارتباطی بین فردی(۱۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q73-2- پرسشنامه شناسایی ارتباطات سوسمان و کریونوس(۴۵سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴ مقاله – )

Q73-3-پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)-(34سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۳ مقاله – )

Q73-4- پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۳۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۴ مقاله )

Q73-5- – پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۱۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه۶ مقاله )

– Q73-6پرسشنامه مهارتهای ارتباطی جرابک (۲۰۰۴)- (۲۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه۴ مقاله )[

q73-7-پرسشنامه مهارت های ارتباطی (وکیلی و همکاران ) (30سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه1 مقاله رایگان )

q73-8- پرسشنامه مهارت بین فردی فترو و همکاران (ISA) (2000) 65 سوالی(65سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه3 مقاله رایگان )

q73-9- پرسشنامه مهارت بین فردی فترو و همکاران (ISA) (2000) – 54 سوالی  اصلاحیه (محمودی و همکاران، 1395)(54سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه3 مقاله رایگان )

Q74پرسشنامۀ مهارت های اجتماعی کودکان (فرم معلمان) گرشام و الیوت(۴۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶ مقاله و سایر فرم های مقیاس به زبان اصلی – )

Q75همدردی با بیمار _JSPE-HP حجت و همکارن(۲۰ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q75-2- مقیاس درد مزمن ون کورف و همکاران (7 سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه )

q75-2-2-مقیاس فاجعه آمیزی درد PCS (سالیون و همکاران، 1995) (13 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه )

Q76کیفیت زندگی در مدرسه اندرسون و بروک(۳۹سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q77کیفیت زندگی ۳۶- SF36 سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۲ مقاله رایگان –

q77-2- پرسشنامه کیفیت زندگی زنان یائسه (هیلدیچ و همکاران)- (۲۶عبارت – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -9 مقاله پایه رایگان )

Q78کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت(۲۶ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q78-1-پرسشنامه شیوه زندگی لوگان و همکاران(۴۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )

Q78-2- پرسشنامه مهارت های زندگی ( فرم کوتاه )- (۴۳ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )

-Q78-3- پرسشنامه سر زندگی ودسی ( ۱۹۹۷ )- (۸ سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان )[

Q78-4-پرسشنامه مهارتهای زندگی محمدخانی و همکاران (۱۳۸۵)- (۱۴۴سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان )

q78-5- پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر(LSQ)- (54 سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان )-

Q78-6-مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393) – (33 سوال – 14 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان )

Q78-6- مقیاس سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ( منتظری و همکاران ،1393)- (33عبارت – 14 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله رایگان )

q78-7- پرسشنامه سبک زندگی ((LSQ (لعلی و همکاران، 1391)- (66 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله رایگان )

q78-7-2- پرسشنامه سبک زندگی والس – (44 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله رایگان )

Q79- امید به زندگی(۳۳ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q80ناامیدی کودکان کازدین(۱۷سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q81جهت گیری زندگی شییر(۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q81-2- پرسشنامه  های خوش بینی   ( LOT- R) (اسچیر و همکاران، 1994)- (۱۰سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان)

Q82اختلال تنیدگی پس از ضربه ( می سی سی پی) (۳۹ سوال – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۵۵۰۰)

Q83چک لیست نشانگان اختلالات روانی SCL-90-R(90 سوال – ۱۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

HSCL –Q83-2فهرست نشانه ای هاپکینز( ۵۸سوال – به همراه ۱مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q84غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ(۱۸ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q85-1ارزیابی شدت اختلال مانیا(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q86-1تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) والدین ۲۶ سوالی – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-

Q86-2تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) والدین۴۸ سوالی – – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری-

Q86-3تشخیص کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه (کانرز) فرم معم ۳۹ سوالی -( دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- )

q86-3-2- پرسشنامه درجه بندی SNAP-IV – اختلال نقص توجه/ بیش‌فعالی (ADHD)- ( 18سوال -8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان)

q86-4- سیاهه ¬ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین (۱۱۳ عبارتی – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

q86-5- پرسشنامه رفتاری کودکان آخنباخ فرم گزارش معلم(TRF) 11 الی ۱۸ ساله (۱۱۳ عبارتی – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان – )

q86-6- سیاهه ¬ی رفتاری خود سنجی ( YSR)نوجوان (۱۱۲ عبارتی – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۸ مقاله رایگان -+ تفسیر نمرات (نحوه ی برش نمرات) )

Q86-7- پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر کودکان ( فرم  معلمان – 30 عبارتی ) (مایکل راتر 1967) (30 عبارت – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله رایگان – )

Q87باورهای غیر منطقی (جونز) (۱۰۰ سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۴ مقاله رایگان )-

q87-2-آزمون باورهای غیرمنطقی اهواز (۴IBT-A)-(40 سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۶مقاله رایگان )-

Q88آزمون تصویر تن (فیشر)

Q88-2پرسشنامه ی تصور از خود بک( ۲۵سوال – به همراه ۴ مقاله رایگان- ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q88-3 – پرسشنامه چند بعدی نگرش فرد در مورد تصویر بدنی خود – کش و همکاران ( ۶۹عبارت – به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q88-4 – پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن ( ۳۱عبارت – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q88-5- مقیاس آمادگی بدنی ادراک شده (PPFS ) آبادی (۱۹۸۸) – ( ۱۲عبارت – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q88-6-پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI )- ( 19 عبارت – به همراه 3 مقاله رایگان- 4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q88-7- پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 69 عبارتی- (MBSRQ) ( 69 عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q88-8- پرسشنامه روابط چند بعدی بدن 46 عبارتی- (MBSRQ) ( 46 عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q88-9- پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)( 47عبارت – به همراه 3 مقاله رایگان- 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q88-10- پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه بهرام و همکاران (1391)( 36عبارت – به همراه 4 مقاله رایگان- 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q88-11-پرسشنامه خودتوصيف‌ گري بدني (مارش 1996)  اصلاحیه عبدالملکی و همکاران (1389)( 56عبارت – به همراه 5 مقاله رایگان- 9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q89استرس شغلی بیمارستانی(۳۵ سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله رایگان )

Q89-2 -پرسشنامه استرس شغلی پارکر و دکوتیس ( ۱۲عبارت – به همراه ۱۶ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

۸۹-۳- مقیاس تنش درک شده PSS-4 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( ۴عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

۸۹-۴- مقیاس تنش درک شده PSS-10 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( ۱۰عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

۸۹-۵- مقیاس تنش درک شده PSS-14 کوهن و همکاران (۱۹۹۸) ( 14 عبارت – به همراه۴ مقاله رایگان- ۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

۸۹-6- مقیاس استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان (مقیاس استرس کودرون ) ( 32عبارت – به همراه9 مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

۸۹-7- Q- پرسشنامه استرس شغلی اسیپو ( فرم بلند ) OSI- R نسخه تجدید نظر شده ( 140 عبارت – 33 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

q89-8- مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی (IUJSI ) صفارزاده و شکر کن (1377) – (34سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله پایه رایگان )

q89-9- پرسشنامه استرس شغلی کامکاری و همکاران (1381) – – (27سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

q89-10- پرسشنامه استرس شغلی فیلیپ  رایس(1992) – (57سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q90شرایط پراسترس اندلر(۴۸سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q90-2- آزمون رویدادهای استرس زای زندگی CIEI پیکل و همکاران(۱۹۷۱) اصلاحیه مهاجرانی (۶۹سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۰ مقاله رایگان )

q90-3- پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن و همکاران(1999) – (46 سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 6 مقاله رایگان )

Q92مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت)(۲۴سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q93قضاوت اخلاق(۵۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q94- مقیاس همدلی عاطفی مهرابیـان و اپسـتین(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۵ مقاله رایگان )[

Q95میزان همدلی در کودکان خردسال (همدلی – بهر و تحلیل )(۱۱ سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q95-2-مقیاس بهره همدلی بارون-کوهن (EQ)  (60 سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه )

Q96-مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)-(10سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

Q97سلامت عمومی گلدبرگ(۲۸سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

Q98سلامت عمومی گلدبرگ (فرم کوتاه) (۱۲سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q98-2- آزمون شخصیتی SCLR90 سلامت عمومی(۹۰سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q98-2-2- پرسشنامه سلامت روانی25 سوالی (scl 25) یا پرسشنامه نشانه های اختلالات روانی SCL-25 فرم کوتاه شده SCL-90))

q98-3- پرسشنامه غربالگری سلامت روان 42 – DASS لاویبوند و لاویبوند (1995)- (42 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 2 مقاله پایه ای رایگان )

q98-4- مقياس شکايات روان تني تاکاتا و ساکاتا (2004) (30سوال -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه رایگان )

Q99تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی دزوریلا(۲۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) [

Q99-2- پرسشنامه حل مسئله پارکر (20سوال – 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 3 مقاله پایه رایگان )

Q100حل مسئله هیپنر و پترسون(۳۵سوال – 12 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 5 مقاله رایگان)

Q100-2- آزمون حل خلاق مساله باسادر CPS (16 عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 1 مقاله رایگان )

Q101- باورهای ارتباطی آدیلسون و اپشتاین(۴۰سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 4 مقاله پایه رایگان )

Q102تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر(۲۲سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q103بدرفتاری ‎فیدل(۲۴سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q104کیفیت زناشویی، فرم تجدید نظر شده(۱۴سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) (RDA )

Q105- پرسشنامه‌ی عدالت زناشویی(۲۶ سوال – ۱۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۱ مقاله رایگان – )

Q106دلزدگی زناشویی پاینز(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ) (CBM)

Q107سازگاری زناشویی گراهام بی.اسپنیر۱۹۷۶( DAS) – تعداد ۳۲سوال — ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲۱ مقاله رایگان- )

Q107-2 فرم تجدید نطر شده مقیاس سازگاری زناشویی باسبی، کران، لارسن و کریستنسن(RDAS) (۱۴ سوال — ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲۰ مقاله رایگان- )

Q107-3آزمون سازگاری زناشویی (LWMAT)لاک_ والاس (۱۵سوال -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۶مقاله رایگان- )

q107-4- مقیــاس ســازگاری پس از طـلـاق فیشـر (100 سوال -13 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله رایگان- )

Q108پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (۱۱۵سوال — ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

q108-0-1-مقیاس رضامندی زناشویی اسلامی(جدیری، و جان‌بزرگی، ۱۳۸۸)( ۵۰سوال — ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

Q108-1-1پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۴۷ سوالی(۴۷سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

Q108-1-2پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ ۳۵ سوالی(۳۵سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

Q108-1-3- پرسشنامه رضایت زناشویی هودسن(۲۵سوال — ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q108-1-4- پرسشنامه رضایت زناشویی (فرم کوتاه) بلوم و محرابیان(1998)(14سوال — 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -3 مقاله پایه )

Q108-2پرسشنامه رضامندی همسران افروز (فرم کوتاه)(۵۱ سوال — ۵ ۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۷مقاله رایگان- )

Q108-4 – پرسشنامه صمیمیت زوجین M I Qووندن بروک و هانس برتمن(۵۶سوال -۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۴ مقاله رایگان – )

Q108-5-پرسشنامه تعهد زناشویی ( DCI ) آدامز و جونز(۴۴سوال -۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۸مقاله رایگان – )[

q108-6- پرسشنامه سازگاری ازدواج فرم الف و ب- هارموهان سینگ(10سوال -13 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 7مقاله رایگان – )

q108-6-2-پرسشنامه نگرش به خیانت (روابط فرازناشویی) ATIS (واتلی، 2008)– (12سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 3مقاله رایگان – )

q108-6-2-2 – مقیاس استعداد روابط فرازناشویی در زنان ( قلیزاده و همکاران، 1400) -(30سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 1مقاله رایگان – )

q108-7- پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان2 بعدی (مقیاس  تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR-R  ) فرالی، والر و برنان (2000) (36سوال -8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله رایگان – )

q108-8- مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک ECR– اصلاحیه (پناغی و همکارانش ،1392) – (30سوال -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 8مقاله رایگان – )

q108-9 – پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینی شده اسکورن42 عبارتی (DSI-R )-(43 عبارت – -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5مقاله رایگان – )

q108-10- پرسشنامه تمایزیافتگی خود بازبینیشده اسکورن46 عبارتی (DSI )–(46 عبارت – -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 5مقاله رایگان – )

q108-11 – پرسشنامه خرسندی زناشویی  (ناتان اچ . آزرین ، بری تی . ناستر ، و رابرت جونز، 1973 ) (10 عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- 6مقاله رایگان – )

Q109 – پرسشنامه(PFQ) احساس مثبت به همسر(۱۷سوال- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲مقاله رایگان- )[

Q109-2-پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی(۲۲سوال- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

Q109-3-مقیاس باورهای محدود کننده انتخاب همسر لارسون (1992) اصلاحیه رجبی، فردوسی و شهبازی (1390) –(20سوال- 6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله رایگان- )


Q110- مقیاس انتظار از ازدواج (MES) جونز و نلسون(۴۰سوال- ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳مقاله رایگان- )

Q110-2- شاخص بی ثباتی ازدواج( MII) احتمال طلاق (۱۴سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱مقاله رایگان- )

Q110-3-پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی(RES) -چارلز ئی . کینگ، و اندرو کریسچنسن(۱۹سوال-۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q110-4- پرسشنامه رفتار تعارض زناشویی(۲۳سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان )[

Q110-5-پرسشنامه کیفیت ابعاد رابطه زناشویی فلچر، سیمپسون و توماس ( ۲۰۰۰)(۱۸سوال-۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان )

q110-6-پرسشنامه زمینه‌یاب ارزش‌های ازدواج (دلخومش و همکاران، 1386)- (46 گویه -10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان ) –

q110-7-مقیاس رمانتیک بودن rrs (آتریج و همکاران 1998 ) – (311 گویه -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه ۳مقاله مرتبط رایگان )

q110-8-مقیاس حسادت زناشویی در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی مویس، کاریستوفیدز و دیسماریس (2009)- (27 گویه -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2مقاله مرتبط رایگان ) –

q110-9- پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1994) Gottman – (24 گویه -5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4مقاله مرتبط رایگان )

q110-10- پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده  (MCQ-R)- (54 گویه -9 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان )

q110-11- پرسشنامه تعارضات زناشویی  (براتي و ثنايي ،1375)  – (42 گویه -10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان )

q110-12- پرســشنامــه وضــعيت زناشــويي گلومبــوگ- راســت ( GRIMS)(28گویه -5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان )

q110-13- آزمون رغبت به ازدواج (پرساد)(24گویه -9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان )

q110-14- پرسشنامه نگرش به ازدواج بارتین و روزن (MAS) – (23گویه -7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان )

Q111نگرش فرزند به والدین(۲۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q111-2- مقیاس پدر ی دیک (FS) – ( 64 گویه – ۵ صفحه- دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری – به همراه دو مقاله رایگان

Q112-1پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40)اندروز و همکاران(۴۰سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۱۶ مقاله مرتبط – )

Q112-2پرسشنامه سبک های دفاعی سوالی (۷۷ عبارت – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- ۱۶ مقاله مرتبط – )

Q112-3اقدام برای رشد فردی(۹سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری- به همراه یک مقاله- )

Q113افسردگی مرکز اپیدمیولوژیک(۲۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q114باورهای مربوط به افسردگی(۲۷سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q115افسردگی بک ۲(۲۱سوال – ۱۰صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۲ مقاله رایگان – )

[Q115-2اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ( CDI) ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (۲۷سوال -۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q115-3 – مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی (BADS)کانتر و همکاران(۲۵سوال -۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – همراه ۲ مقاله رایگان )

Q115-4 – پرسشنامه افسردگی سما(۳۰سوال -۱۳صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q115-5 -مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS)- (10سوال -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله رایگان )

Q115-6-مقیاس افسردگی دانشجویان USDI کاواجا و برایدن (۳۰سوال -۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

q115-7-پرسشنامه افسردگی کودکان ( CDI)ماریا کواس (۲۷سوال -۷صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

Q115-8-مقياس افسردگی مردان Magovcevic and Addis (2008) (44سوال -3صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )

Q115-9- مقیاس افسردگی نوجوانان کوتچر KADS-II (2002)- (11سوال -6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله رایگان )

Q116ادراک شیوه والدین Pops آرجی رابینز (۳۰سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – ۲ مقاله رایگان – )[

Q117-1سیاهه کمال گرایی هیل(۵۸سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله مرتبط رایگان – )

Q117-2سیاهه کمال گرایی هیل(۵۹ سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله مرتبط رایگان – )[

q117-3 –پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری- شورت و همکاران (1995) (40 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 5 مقاله مرتبط رایگان – )

q117-4- پرسشنامه کمال گرایی اهواز ( APS)(27 سوال – 5 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4 مقاله مرتبط رایگان – )

q117-5- پرسشنامه کمال گرایی (میرکمالی و عرفانی زاده ، 1392) – (45سوال – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 3 مقاله مرتبط رایگان – )

q117-6- مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست (FMPS) (35سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله مرتبط رایگان – )

Q118عملکرد جنسی زنان(۱۹سوال – ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با سه مقاله رایگان )

q118- 2 – پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا(ASEX)- فرم زنان(۵ سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با سه مقاله رایگان – )

Q118-3-پرسشنامه مسائل جنسیMSQ اسنل ، فیشرو والترز (1993) -(61 سوال – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 2مقاله رایگان )

Q118-4-مقیاس استفاده مشکل ساز از هرزه نگاری یا پورنوگرافی )اعتیاد به پورنوگرافی( (PPUPS) کر و همکاران (2014) -(12 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 1مقاله رایگان )

q118-5- پرسشنامه شاخص بین المللی عملکرد نعوظ مردان روزن و همکارانش (۱۹۹۷)- (15 سوال – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 6 مقاله رایگان )

q118-6- مقیاس خودکارآمدي جنسی- کنش وري نعوظی (25 سوال – 9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 3 مقاله رایگان )

q118-7- مقیاس اعتیاد به پورنوگرافی اینترنتی گرابز (2010)- (9 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 3 مقاله رایگان )

q118-8- پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف  (گلیک و فیسکه، 1996) (22 سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 8 مقاله رایگان )

q118-9-پرسشنامه دوسوگرایی نگرش نسبت به جنس مخالف  (گلیک و فیسکه، 1996) اصلاحیه سروقد، 1392) (19 سوال – 8صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری با 8 مقاله رایگان )

Q119رضایت جنسی کرمانی (۱۷سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[(HISA)

Q119-2احقاق جنسی هالبرت (۲۵ سوال – به همراه ۲ مقاله رایگان- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q119-3مقیاس احساس گناه(RMGI) موشر (۵۰سوال – به همراه ۱ مقاله رایگان- ۷ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q119-3-2- پرسشنامه احساس گناه کوگلر و جونز(1992)(45سوال – به همراه 4 مقاله رایگان- 11 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

q119-4- پرسشنامه رضایت جنسی هادسون ( ISS )   – (25سوال – به همراه 3 مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q119-5- پرسشنامه ي خودكارآمدي جنسي (وزیری و لطفی کاشانی، 1387) – (10سوال – به همراه 8مقاله رایگان- 5صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q120 نمای مایرز- بریگز(۶۰سوال – ۱۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q121پرسشنامه(MBTI) تیپ شخصیتی(۸۷سوال – ۳۰ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q122سنجش نگرش به رفتارهای بزهکارانه(۱۸سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 8 مقاله پایه )

q122-2- پرسشنامه رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ( زاده ﻣﺤﻤﺪي و همکاران، 1387)(38عبارت – 8 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q123راهبردهای مقابله ای نوجوانان(ACS)فرایدنبرگ و لوییس (۸۰سوال – ۱۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان – )

Q124راهبردهای مقابله ای لازاروس(۶۶عبارت – ۱۱ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه یک مقاله رایگان – )

Q124-2پرسشنامه مهارت های مقابله ای ( ACSI-28 ) اسمیت(۲۸سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q124-3-مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر(CISS-SF) (۴۸سوال -۶صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۱ مقاله رایگان – )

q124-4- مقیاس مقابله با موقعیت های استرس زای اندلر و پارکر(CISS-SF) (1سوال -4صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q125ترس از ارزیابی منفی لیری(۱۲سوال -۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله رایگان – )

Q126تحمل پریشانی ( DTS) سیمونز و گاهر(۱۵سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q127سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم والدین ۳ تا ۴ ساله) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q128سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم والدین ۴ تا ۱۶ ساله) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

Q129سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (فرم معلم) (۳۰سوال – ۱۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q130سنجش نقاط قوت و ضعف (خودگزارشی) (۳۰سوال – ۱۲صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q131- پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر- کودک (MCRE) – رابرت، ام، راس(۴۸سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان- )

q131-2- پرسشنامهرابطه والد- کودک پیانتا(1994)(33سوال-10صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 4مقاله رایگان- )

q131-3- پرسشنامه تعامل والد- کودک (جرارد، 1994) – (78سوال-9صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 7 مقاله رایگان- )

( RFCP) Q132الگوی ارتباطات خانواده (نسخه فرزندان) (۲۶سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q132-2الگوی ارتباطا ت خانواده ویژه والدین(۲۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q132-3 – پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و
faces-iii 5891 همکاران(۴۰سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگانه – )

q132-4- پرسشنامه شرایط خانوادگی(۲۲سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۴ مقاله رایگان )

q132-5- پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین (CPQ) کریستنسن و سالاوی(۱۹۸۴)(۳۵سوال – ۹صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱۲ مقاله مرتبط رایگان – )

q132-6- پرسشنامه انعطاف پذیری خانوادگی – فرم کوتاه (۱۶ سوالی)-(۱۶سوال – ۴صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۷ مقاله مرتبط رایگان – )

q132-7- پرسشنامه کیفیت روابط بین زوجین ( RQ) کوندی و همکاران (2016)(9سوال – 7صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 1 مقاله مرتبط رایگان – )

Q133ارزشهای فرهنگ سازمانی هافستد(۱۶سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q133-2- پرسشنامه نگرش های فرهنگی(فرهنگ سازمانی) هافستد (25 عبارت – 10 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – 8 مقاله پایه )

Q134سبک های پردازش اطلاعات شهودی خردگرایان دانشجویان(۳۶سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q135شادکامی مونش(۲۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری به همراه ۳ مقاله – )

Q136شادکامی آکسفورد(۲۹سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q136-2- پرسشنامه شادی و نشاط(۳۷سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۳ مقاله رایگان- )

Q136-3- سیاهه شادکامی فوردایس(IFHI) – اصفهان(۴۸سوال – ۵صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه ۱ مقاله رایگان )-

Q137هوش های چندگانه میداس(۴۵سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -( MIDAS) – ) –

Q137-2-آزمون هوش های چند گانه(۸۰سوال -۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با ۴ مقاله رایگان )

q137-3- پرسشنامه هوش چندگانه در هندبال(شهابی و همکاران،1384)(37سوال -7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – با 5 مقاله رایگان )

Q138پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن تجدید نظر شده (۱۰سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[

Q139مقیاس ادراک کودک از والدین(۲۲سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q139-2-پرسشنامه کودک آزاری (مقیاس خودگزارشی) نوربخش ( ۱۳۹۱ ) -(۲۵سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه ۱۰ مقاله رایگان )

q139-3- پرسشنامه خشم در کودکان -(15 سوال -6 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری -به همراه 1 مقاله رایگان )

Q140مقیاس انتظارات پیام دانشجو(۱۳سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q141- پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی (۱۴سوال – ۵ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q141-2- پرسشنامه عوامل موثر بر عادت رسانه ای مخاطب وانگ و همکاران(2014)- (9سوال – 7 صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری )

Q142مقیاس سنجش اضطراب علوم(۶۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q143مقیاس عاطفه خودآگاهی بزرگسالان (۱۶سوال – ۸ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q144مقیاس ناامیدی بک(۲۰سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q144-2امید به زندگی از دیدگاه اسلامی (خلیلیان و همکاران) (۳۳سوال – ۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q144-3امید به زندگی حلاجیان(۳۳سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q144-4امید به زندگی میلر

Q144-5 امید به زندگی اشنایدر( سوال ۱۲- به همراه ۵مقاله رایگان- ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q145مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ( Dass) (۳۸سوال – ۴ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q146نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی در نوجوانان(۱۲سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q147مقیاس انگیزه تأیید(۷۲سوال – ۱۶ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

Q147-2انگیزه پیشرفت هرمنس(۲۹سوال – ۹ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )

q148-

Q149پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن – ۳۶ SF-(36سوال – ۳ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )


 Q150مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHAPS) (۱۴سوال – ۲ صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – )[
  

به علت اینکه لیست پرسشنامه ها زیاد است ، آن ها را در برگه های مختلف قرار داده ایم تا کنون سه برگه از آن ها تکمیل شده است، این برگه دوم لیست پرسشنامه هاست، برای مشاهده برگه های دیگر روی لینک آن ها در زیر کلیک کنید.

رفتن به برگه 1 پرسشنامه های استاندارد

رفتن به برگه 3 پرسشنامه های استاندارد