به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه بیگانگی شغلی

پرسشنامه بیگانگی شغلی

با وجود پیشرفت های اخیر در عرصه های مختلف، انسا نها همچنان مهره های اصلی سازمان را تشکیل می دهند؛ به طوری که موفقیت سازمان ها در جهت تحقق اهدافشان وابسته به نحوه نگرش آنان به انسان و چگونگی به کارگیری این نیروهاست(خالد و همکاران، ۱۳۹۲). بیگانگی شخصی و اجتماعی در محیط کار، یک تجربه پدیدارشناختی (مبتنی بر احساسات و ادراکات شخصی ) مبتنی بر گسست عمیق در احساسات نسبت ب ه خود و در برقراری روابط اجتماعی است . گسست عمیق مورد اشاره، بر احساس ناتوانی، بی معنایی و بی زاری از خود همراه با انزوای اجتماعی متمرکز است . بطور خلاصه بیگانگی کاری شامل ناتوانی، فقدان کنترل شخصی بر وقایع زندگی، احساس بی معنا بودن فعالیتهای کاری و اجتماعی و احساس بی ارزشی، مشتمل بر احساس حقیر شمردن خود، نفرت از کارها و عدم دلبستگی به امور است (بانایی و ریسل، ۲۰۰۷).

این پرسشنامه دارای ۲۲ عبارت بوده که با اقتباس از پژوهش صداقتی فرد ( ۱۳۸۸ ) طراحی گردیده است. هدف اصلی این پرسشنامه بررسی میزان از خودبیگانگی شغلی در افراد مختلف می باشد.

35,000 ریال – خرید

همراه با ۳مقاله مرتبط رایگان

نظرات بسته شده است.