هوش هیجانی

زمانی که هوش هیجانی اولین بار به مردم معرفی شد از آن تحت عنوان لینک مفقود شده برای درک میزان هوش افراد نام برده شد. در ۷۰ درصد موارد انسان‌های با ضریب هوش متوسط هوش هیجانی بالاتر از افراد با ضریب هوشی بالا دارند. این موضوع یک سند محکم برای توجیه افرادی است که تصور می‌کنند تنها دلیل موفقیت ضریب هوشی است. نتیجه ده‌ها پژوهش تاکنون بیانگر این مهم است که هوش هیجانی یک فاکتور اساسی در عملکرد ویژه افراد (جدا از سایر عوامل) است.
▫️داشتن دامنه‌ی لغات عاطفی قوی؛
▫️در ارتباط با انسان‌ها کنجکاوند؛
▫️با آغوش باز تغییرات را می‌پذیرند؛
▫️نقاط قوت و ضعف خودشان را می‌دانند؛
▫️شخصیت‌ها را خوب قضاوت می‌کنند؛
▫️اذیت و آزارشان کار سختی است؛
▫️چگونگی نه گفتن به خودشان و دیگران را می‌دانند؛
▫️برخوردی صحیح برای اجتاب و پذیرش اشتباهاتشان دارند؛
▫️می‌بخشند و انتظار جبران ندارند؛
▫️کینه به دل نمی‌گیرند؛
▫️تعامل منفی با افراد پردردسر را خنثی می‌کنند؛
▫️به دنبال کمال نیستند؛
▫️قدردان داشته‌هایشان هستند؛
▫️استراحت می‌کنند؛
▫️مصرف کافئین را محدود می‌کنند؛
▫️به اندازه‌ی کافی می‌خوابند؛
▫️تفکرات منفی را کنار می‌گذارند؛
▫️اجازه‌ی محدود کردن شادیشان را به کسی نمی‌دهند.