مجموعه آموزش ها (رایگان)

 

در این بخش مجموعه های آموزشی سایت آمده است، لطفاً برای مشاهده آموزش ها روی مجموعه ی مورد نظر کلیک نمایید. و پس از مشاهده ما را از نظرات ارزشمندتان بی نصیب ننمایید. با تشکر

1- آموزش  آمار و نرم افزارهای آماری:

2- آموزش زبان انگلیسی:

3- آموزش رایانه

آموزش کامتازیا Camtasia ویرایش فیلم و صوت

 

آموزش دروس ابتدایی

آموزش دروس سوم ابتدایی

آموزش فارسی سوم ابتدایی

ریاضی سوم ابتدایی

علوم سوم ابتدایی

مطالعات و مهارت های اجتماعی سوم ابتدایی

هدیه های آسمانی – سوم ابتدایی