موفقیت

علل بی انگیزگی کارمندان

علل بی انگیزگی کارمندان:

اقداماتی که شما مدیران انجام میدهید و باعث بی‌انگیزگی در کارمندان خود می‌شوید؛

١-شما خیلی ریزبین هستید.

٢-روی اشتباهات آن‌ها تمرکز می‌کنید.

٣-ایده‌های آن‌ها را نادیده می‌گیرید.

۴-جلسه‌های متعدد و بی‌هدف تشکیل می‌دهید.

۵- قول‌ها و وعده های توخالی می‌دهید.

۶- روی حرفتان نمی‌ایستید.

٧- در واگذاری مسوولیت به تجربه و توان مندی توجه نشده است.

٨- موفقیت‌های آن‌ها را نادیده می‌گیرید.

٩- کاری که برای آن‌ها تعیین می‌کنید خیلی بیشتر از توان یک نیروی کاری است و از آن‌ها توقع زیادی دارید.

١٠- به برخی نیروهای خود بیش‌ازحد بها می‌دهید.