درج شکایات

خریدار گرامی درصورت هرگونه شکایت و نارضایتی و … از یکی از راه های ذیل با ما در تماس باشید تا در اسرع وقت رسیدگی گردد.

 ایمیل:

abazizi@rava20.ir

info@rava20.ir

 abazizi1392@gmail.com

همراه: 09102194672

با تشکر