به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

خوبی، عشق، لذت، ثروت

بیشتر از ان چیزی که تصور کنیم،  خوبی، عشق، لذت، ثروت و….هست. که به همه برسد
اگر می گوییم دچار کمبودیم بخاطر  ان است که بینش خود را گسترش نمی دهیم.

راندا_برن

نظرات بسته شده است.