به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

ببین سمی نیستی ؟ و از افراد سمی دوری کن!

“ویژگیهای افراد سمی
که باید از آنها دوری کرد”

–همیشه شاکی هستند.
–دست از گله بر نمی دارند.
–خودش را همواره قربانی میداند.
–آرزوهایش ناکام مانده است!
–با افراد خوش بین و مثبت معاشرت نمیکند.
–همیشه از شکست استقبال میکند .
–مدعی العموم می باشد.
–همه را متهم میکند .
–شاد بودن را بلد نیستند.
–زبان تلخی دارند!

نظرات بسته شده است.