این ها را با خودتان تکرار کنید

این ها را با خودتان تکرار کنید

۱- به خودتان نگاه کنید ملاک مقایسه شما هستید نه دیگران.
۲- رضایت همیشه به معنی داشتن چیزهایی که می‌خواهید نیست. گاهی
رضایت قدردان داشته‌ها بودن است.
۳- گاهی به گذشته نگاه کنید، چه مسیر طولانی را پشت سر گذاشته‌اید، خدا قوت
۴- اینکه همه‌چیز در گذر است دلیل خوبی برای ارزشمند نبودن آن‌ها نیست.

۵- به ازای هر چیزی که ازدست‌داده‌اید چیزی به دست آورده‌اید. زندگی خوب
الزاماً کامل نیست.
۶- تلاش متفاوت از شکست است. پاداش را به بهای عمل می‌بخشند.
۷- می‌پذیرم، همه‌چیز را نمی‌توان کنترل کرد اما نگرش نسبت به موضوعات
به خودمان بسته است. استاد تغییر باشیم نه قربانی آن.
۸- اگر برای شکست آماده می‌شوید انتظار پیروزی نداشته باشید!
۹- از ناکامی‌ ها و سختی‌ ها به‌عنوان نیرومحرکه کمک بگیرید. نگرش شما
زندگی شماست.
۱۰- دست از خودآزاری بردارید. رسیدن به هدف یک پروسه است نه یک
اتفاق! یعنی چیزهایی که باید در طول زمان به دست آیند نه به‌یک‌باره.

۱۱- تغییر نیاز است. گاهی باید به خودتان مراجعه کنید و از این قدرت
بی‌پایان بهره بگیرید.
۱۲- موفقیت واقعی بلند شدن بعد از شکست است.
۱۳- گاهی یک انتخاب اشتباه ما را به درست‌ترین جای ممکن می‌رساند.
۱۴- اگر توان تغییر شرایط را ندارید خودتان را تغییر بدهید.
۱۵- اگر کشتی‌تان به‌گل‌نشسته، فرصت خوبی است تا اضافات را دور بریزید
شاید به دریا بازگشت.