انواع ثروت از دیدگاه ناپلئون هیل

از دیدگاه ناپلئون هیل ثروت فقط منابع مالی نیست. در دنیای امروزی ثروت فراتر از پول است. ایشان در کتاب «کلید طلایی ثروت» دوازده نوع ثروت را معرفی می کند:

۱٫ رویکرد ذهنی مثبت(مثبت اندیشی)
۲٫ سلامتی و تندرستی واقعی.
۳٫ تقویت تعاملات و روابط انسانی.
۴٫ رهایی از ترس.
۵٫ امید به موفقیت.
۶٫ داشتن نیروی ایمان و باور حقیقی.
۷٫ اشتیاق به بخشش .
۸٫عشق ورزیدن به کار.
۹٫تعصب نداشتن افراطی.
۱۰٫انضباط شخصی.
۱۱٫توانایی درک دیگران.
۱۲٫امنیت اقتصادی.