استیو جابز

استیو جابز در میانسالی با اینکه از بیماری سرطان در عذاب بود همچنان سخت کار میکرد.

او دلیل کار کردنش را چنین توضیح می داد: «من فکر میکنم امروز آخرین روز زندگیم هست و میخواهم تمام کارهایی که میتوانستم برای این دنیا و رویاهایم انجام داده باشم.»

این جمله ای بود که زندگی استیو جابز را متحول کرد.

بهتر است از این طرز فکر استفاده کنید تا نهایت استفاده را از هر روز زندگیتان ببرید.