از هر لحظه برای خوشبختی و حرکت استفاده کن،

دکتر_هلاکویی

پذیرفتن مسئولیت
فقیر بودن
تنبل بودن
بدبخت بودن و…
خیلی راحته،

اما تو به دنیا نیامدی که فقیر باشی،
تو به دنیا نیامدی که بدبخت باشی،
تو به دنیا نیامدی که ضعیف باشی،

پس از هر لحظه برای خوشبختی و حرکت استفاده کن،
و اصلا مهم نیست که قبلا چه کسی بودی…
i
از همین الان شروع کن و همه چیز را تغییر بده…
یادت باشد هیچکس به جز خودت مسوول زندگی تو نیست، نه پدرت نه مادرت و نه هیچ کس دیگر.
اولین قدم برای تغییر، پذیرفتن تمام مسولیت زندگی است.

https://telegram.me/RAVA2020