به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
Browsing

پرسشنامه استاندراد

q9-24

پرسشنامه یادگیری استراتژیک تسینگ(2011)

Q53-11

پرسشنامه شخصیت جامعه پسند پنر ( 2002)