بایگانی

پرسشنامه استاندارد

q10-6-2-10 – پرسشنامه اعتماد مشتری به برند – جیوانیس و آتاناسوپلو (2018)

پرسشنامه اعتماد مشتری به برند – جیوانیس و آتاناسوپلو (2018)

به منظور سنجش و ارزیابی اعتماد مشتری به برند می توان از پرسشنامه ای که توسط جیوانیس و آتاناسوپلو (2018) طراحی شده است، استفاده کرد.

این مقیاس دارای 6 سوال پنج گزینه ای است که  طریقه نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج درجه ای است.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

q10-6-2-9- پرسشنامه اعتماد برند – چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012)

پرسشنامه اعتماد برند – چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012)

پرسشنامه اعتماد برند – چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012)

اعتماد برند به معنای میزانی است که یک مصرف کننده به برند اطمینان دارد.

در واقع، به عنوان تمایل مصرف کننده برای تکیه بر توانایی های برند اشاره دارد (چینومونا، 2016).

به منظور سنجش اعتماد برند می توان از پرسشنامه هفت سؤالی که از پژوهش های چینومونا (2016) و لاروچ و همکاران (2012) استخراج شده است، استفاده کرد.

این پرسشنامه دارای 7 گویه است.

سوالات در یک طیف پنج گزینه ای از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم قرار گرفت.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

q54-6-3- پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی (2013)

پرسشنامه استاندارد بازاریابی رابطه مند بر اساس مدل اِندوبیسی (2013)

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند توسط اندوییسی(2013) طراحی و اعتباریابی شده است.

این پرسشنامه  چهار مولفه(اعتماد، تعهد، ارتباطات، مدیریت تعارض) بازاریابی رابطه­مند را اندازه گیری می کند.

این ابزار دارای 18 گویه هست.

از روش پنج درجه­ای لیکرت (از کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) استفاده شده است.

این پرسشنامه دارای اعتبار یابی  داخلی هست شده است.

Q58-4-2- پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003)

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003)

پرسشنامه خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی مارتین و کولینا (2003)

این پرسشنامه میزان خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی را می سنجد.

و داری 16 سوالی  است که توسط مارتین و کولینا در سال 2003  طراحی شده است.

ر 4 بعد دانش آموز، فضا، زمان و سازمان را اندازه گیری می کند.

  هریک از این 4 بعد، 4 سوال را به خود اختصاص داده اند.

فایل این پرسشنامه در قالب نرم افزار ورد و قابل ویرایش می باشد همچنین فایل  pdf  هم دارد.

منبع نویسی داخل و پایان متن دارد.

مقاله بیس فارسی و انگلیسی دارد.

پایایی و روایی دارد.

تفسیر نمرات دارد.

تعریف عملیاتی متغیر دارد.

روش نمره گذاری کلی و برای ابعاد دارد.

هیچ گونه تبلیغی در فایل نیست.

پرسشنامه ویژه عوامل دموگرافیک دارد.

به همراه 3 پایان نامه کامل و رایگان

 پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo

 پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo

این آموزش در 7 فصل ارائه شده است، که عناوین فصل ها و صفحه اول پکیج آموزشی را در شکل زیر مشاهده می فرمایید. (زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه)

کامل ترین پکیج آموزش انویو  Nvivo
کامل ترین پکیج آموزش انویو Nvivo
عنوان فصل ها و زیر بخش هازمان
فصل 1: آشنایی کلی با نرم‌افزار NVIVOدقیقهثانیه
1-1- تهیه ، نصب و اجرای نرم‌افزار643
1-2- آشنایی با محیط کاری نرم‌افزار648
 معرفی منوهای اصلی  
خانه (file):  
فراخوانی (Import):  
ایجاد(Create):  
پیمایش (Explore):  
اشتراک‌گذاری (Share):  
1-3- آشنایی با پنجره های تخصصی نرم‌افزار22 
 نمای هدایت گر (Navigation view):  
دسترسی سریع (Quick Access):  
دیتا (Data):  
کدها (codes):  
روابط (Relationships):  
نمونه‌ها (Cases):  
‌نوتز (Notes):  
جستجو (Search)  
نقشه (Maps)  
خروجی (Outputs)  
 نمای فهرست (List view):  
نمای جزئیات ((Detail view  
 سفارشی کردن و تنظیمات نرم‌افزار:  
فصل2: ایجاد پروژه و واردکردن داده ها (متن، PDF، عکس، فیلم، صوت و …)  
 باز کردن پروژه های قبلی و ایجاد پروژه جدید:  
1-۲- واردکردن داده های متنی:19 
 روش های حل مشکل متن فارسی در انویوو:  
 2-2 – فراخوانی فایل های (پی‌دی‌اف (PDF) و عکس)1332
۲-3- ایجاد و فراخوانی فایل های (صوت و ویدئو)22 
 پیاده‌سازی فایل متنی ویدئو:  
۲-4- فراخوانی داده های صفحه از گسترده ها (مانند Excel, SPSS, Access):745
2-5- فراخوانی داده ها از سایت ها و شبکه های اجتماعی10 
۲-6- فراخوانی داده های خارجی (Externals):745
فصل3:کدگذاری داده ها  
3-1- انواع کدگذاری در تحقیق کیفی12 
3-۲- نحوه کدگذاری یک فایل متنی در نرم‌افزار nvivo 12940
3-3- نحوه کدگذاری داده های صوتی و ویدئویی17 
3-۴- نحوه کدگذاری عکس ها و فایل PDF و فایل های صفحه گسترده (SPSs. اکسل و…)1325
3-5- ویرایش کد ها (مرتب‌کردن ، ادغام، حذف و تغییر نام)26 
6- 3- انواع کدگذاری و ایجاد سلسله‌مراتب بین کد ها :13 
فصل ۴- ایجاد روابط و حاشیه‌نویسی:  
۴-1- ایجاد روابط بین کد ها18 
۴-۲- طبقه‌بندی کیس ها. تعرف ویژگی ها و تعیین مقادیر برای ویژگی ها2340
۴-3- تعریف فایل ها به‌عنوان کیس و اختصاص ویژگی به کیس ها10 
۴-۴- مجموعه‌سازی و گروه‌بندی اجزای پروژه5 
۴-5- ایجاد و مدیریت یادآورنویسی، چارچوب ماتریسها، حاشیه‌نویسی و لینک ها  
5-1- ۴- ایجاد و مدیریت یاد آور نویسی (memos):840
6- ۴- ایجاد و مدیریت رابطه (لینک ها Links):10 
7- ۴- ایجاد و مدیریت حاشیه‌نویسی (Annotations) :7 
فصل5:جستجو و بازیابی اطلاعات  
1- 5- جستجوی ساده و پیشرفته :9 
۲- 5- ایجاد و مدیریت پرس‌وجوها (Queries) :  
1- 5-۲- ایجاد و مدیریت یک پرس‌وجو (Query) :2120
۲- 5-۲- مدیریت یک پرس‌وجوی متنی (Query) و فراوانی کلمات :710
3- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی کدها (Coding) و کیس ها (Cases) :11 
۴- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ماتریسی کدها (Matrix Coding):740
5- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی جدول متقاطع (Crosstab):6 
6- 5-۲- مدیریت پرس‌وجوی ترکیبی (Compound):6 
7- 5-۲- مقایسه کدها و محاسبه ضریب کاپای کوهن:19 
فصل6:گزارش‌گیری  
6-1- خروجی گرفتن و گزارش‌گیری19 
فصل7: بصری‌سازی (Visualizations)  
7-1- ساخت و مدیریت نمودار ها (Charts):21 
7-۲-  ساخت و مدیریت نقشه ( Maps):14 
۲-1- 7-  ساخت و مدیریت نقشه ذهنی (mind map):11 
۲-۲- 7- ساخت و مدیریت نقشه پروژه ( Project map):14 
۲-3- 7-  ساخت و مدیریت نقشه مفهومی ( Concept map):11 
7-3- ساخت و مدیریت نگاره ها ( Diagrams):  
3-1-7-  ساخت و مدیریت نگاره تحلیل خوشه‌ای( (Cluster analysis diagram 10
۲-3-7-  ساخت و مدیریت نگاره مقایسه‌ای ( Comparison diagram):950
3-3-7- ساخت و مدیریت نگاره اکتشافی ( Explore Diagram):8 
۴-7-  ساخت و مدیریت تحلیل شیکه های اجتماعی (Social Network Analysis)  
1-۴-7- ساخت و مدیریت نگاره شبکه اجتماعی (Sociogram Network)  و نگاره مورد محوری اجتماعی((Egocentric sociogram1430
جمع کل زمان490518
زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه
عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )
کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل اول )

عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل دوم)
کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل سوم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل چهارم )

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل پنجم )

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل ششم)

کامل ترین پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo (عناوین فصل  هفتم )

هزینه این پکیج آموزشی بسیار پایین تر از قیمت آموزشهای موجود و بسیار کامل تر از آن ها می باشد ،(هزینه ارسال هم رایگان می باشد).

(زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه)

قیل از سفارش در اینترنت جستجو کنید و عناوین فصل ها، زمان آموزش و قیمت بسته را با سایر آموزش ها مقایسه فرمائید.

پرسشنامه استاندارد

q10-6-2-8- پرسشنامه ارزش ادارک‌شده  برند

شخصیت برند نقش مهمی در موفقیت کسب‌وکارها، افزایش ارزش ادراک شده، ایجاد ارتباط قوی با مشتریان، وفاداری و قصد خرید مجدد آن‌ها دارد.

پرسشنامه ارزش ادارک‌شده توسط فرناندز و بونیلو (2009) طراحی شد.

این پرسشنامه تک‌بعدی است و از 4 گویه تشکیل شده است.

q10-6-2-8- پرسشنامه ارزش ادارک‌شده  برند (فرناندز و بونیلو، 2009)( 4عبارت – 6صفحه – دارای روایی، پایایی و روش نمره گذاری – به همراه 2 مقاله )

پرسشنامه استاندارد

q10-6-2-7- پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند رحيم‌نيا و فاطمي

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند رحيم‌نيا و فاطمي

پرسشنامه ارزش ويژه برند رحيم‌نيا و فاطمي 1391 داراي 40 گويه مي‌باشدو 3 بعد  ارزش ویژه برند ، ارتباط موفق با مشتری و تصویر را می سنجد.

این پرسشنامه بر اساس مطالعات سان (2004)، کامیان و آرسلی (2007)، ونگ و سوهال (2002)، هان و دیگران (2011) و مطالعه مورگان و هانت (1994)، در قالب مقیاس 5 رتبه ای لیکرت (1= کاملاً موافق تا 5= کاملاً مخالف) تنظیم شده و از تهیه شده است.

q10-6-2-6-پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند نام و همکاران 2011

پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند نام و همکاران 2011 13 سوالی

پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط نام و همکاران (2011) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 16 سوال و 5 مولفه کیفیت فیزیکی، رفتار کارکنان، رضایت درونی ایده ال، هویت برند و انسجام سبک زندگی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (این برند دارای تجهیزات پیشرفته ای است.) به سنجش ارزش ویژه برند می پردازد.

پرسشنامه استاندارد

q6-2-5- پرسشنامه ارزش ویژه برند یوو و دانتو (2016) 4 سوالی

پرسشنامه ارزش ویژه برند یوو و دانتو (2016) 4 سوالی

Brand Equity Questionnaire Yoo & Donthu (2016)

پرسشنامه ارزش ویژه برند توسط یوو و دانتو (1391) به منظور سنجش ارزش ویژه برند طراحی و تدوین شده است.

پرسشنامه ارزش ویژه برند دارای 4 سوال  و تک بعدی می باشد .