بایگانی دسته: فیلم موفقیت

چگونه بر اضطراب اجتماعی غلبه کنیم

همه ی ما در موقعیت هایی قرار گرفته ایم که از جمع اضطراب داشته ایم، خیلی وقت ها حرف هایی برای گفتن داشته ولی نتوانسته ایم آن را در جمع اعلام کنیم. در این فیلم به ما آموزش داده می شود که چگونه به سادگی این اضطراب اجتماعی را از بین ببریم .

 

www.rava20.ir

معجزه علمی قرآن کریم به زبان انگلیسی و زیر نویس فارسی

در این فیلم یکی از معجزات علمی قرآن کریم به زبان انگلیسی و زیر نویس فارسی آمده است. با توجه به اینکه زبان این فیلم انگلیسی با زیر نویس فارسی است پس این فیلم جهت تقویت شنیداری زبان انگلیسی پیشنهاد می گردد.

 

معجزه علمی قرآن کریم به زبان انگلیسی و زیر نویس فارسی

در این فیلم یکی از معجزات علمی قرآن کریم به زبان انگلیسی و زیر نویس فارسی آمده است.

با توجه به اینکه زبان این فیلم انگلیسی با زیر نویس فارسی است پس این فیلم جهت تقویت شنیداری زبان انگلیسی پیشنهاد می گردد.

 

جول اوستین: ترس یا ایمان

در این فیلم جول اوستین: در مورد انتخاب ترس یا ایمان به ما می گویدو اینکه انتخاب ایمان به جای ترس چه مشکلاتی را برای ما حل می کند.

 

سخنرانی جالب ای می یرودی- اگر شما نویسنده ی کتاب زندگی ات بودی؟

ای می یرودی می گوید اگر شما نویسنده ی کتاب زندگی ات بودی، چه طور آن را می نوشتی؟