بایگانی دسته: ترانه کردی

هر روزتان نوروزباد نوروزتان پیروز باد

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است

در صحن چمن روی دل‌افروز خوش است

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست

خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است

خیام