به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi
مرور رده

مدیریت زمان

تله تفکر !

تله تفکر ! یک گله گوسفند، در حال ترک گودال هستند، در حالی که هیچ حصاری وجود ندارد؛ آنها به دنبال هم فقط از دروازه عبور میکنند!