بایگانی دسته: تعیین حجم نمونه با نرم افزار

حجم نمونه  برای  تحلیل رگرسیون ( Logistic )درIBM SPSS Sample power

حجم نمونه  برای  تحلیل رگرسیون ( Logistic )درIBM SPSS Sample power

اگر  در منوی اصلی نرم افزار تحلیل واریانس  (( Logistic) را انتخاب کنیم گزینه های زیر را به ما می دهد.

www.rava20.ir

پارامتر اصلی ممکن است  احتمال رخداد، نسبت شانس و یا ضریب بتا باشد. نسبت شانس از عمومیت بالاتری برخوردار است.

اگر می خواهید حجم نمونه تحقیقتان با نرم افزار IBM SPSS Sample power  انجام گیرد یا تمایل داشتید  آموزش این نرم افزار را ببینید و خودتان این کار را انجام دهید با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

ما قصد داریم تحلیل داده های شما را با کم ترین هزینه و بالاترین کیفیت انجام بدهیم. قیمت تحلیل ها بسیار پایین می باشد و پایین تر از هر جای دیگر است و بسته به نوع و میزان کار بین 200 تا 300 هزار تومان خواهد بود. فعلاً تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای SPSS- PLS – Amos و نرم افزار کیفی Maxquda انجام می گیرد. جهت سفارش تحلی فرم زیر را تکمیل یا اینکه با ما تماس حاصل نمایید.

فرم سفارش تحلیل

تماس با ما جهت انجام تحقیق

 

 

 

 

حجم نمونه  برای  تحلیل رگرسیون ( Regression)درIBM SPSS Sample power

حجم نمونه  برای  تحلیل رگرسیون ( Regression)درIBM SPSS Sample power

اگر  در منوی اصلی نرم افزار تحلیل واریانس  (ANova) را انتخاب کنیم گزینه های زیر را به ما می دهد.

پارامتر اصلی  محقق در این موارد ضریب تعیین یا R2 است.

 www.rava20.ir

اگر می خواهید حجم نمونه تحقیقتان با نرم افزار IBM SPSS Sample power  انجام گیرد یا تمایل داشتید  آموزش این نرم افزار را ببینید و خودتان این کار را انجام دهید با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

ما قصد داریم تحلیل داده های شما را با کم ترین هزینه و بالاترین کیفیت انجام بدهیم. قیمت تحلیل ها بسیار پایین می باشد و پایین تر از هر جای دیگر است و بسته به نوع و میزان کار بین 200 تا 300 هزار تومان خواهد بود. فعلاً تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای SPSS- PLS – Amos و نرم افزار کیفی Maxquda انجام می گیرد. جهت سفارش تحلیل یا اینکه فرم زیر را تکمیل یا اینکه با ما تماس حاصل نمایید.

فرم سفارش تحلیل

تماس با ما جهت انجام تحقیق

 

 

حجم نمونه  برای  تحلیل واریانس ( ANOVA)درIBM SPSS Sample power

حجم نمونه  برای  تحلیل واریانس ( ANOVA)درIBM SPSS Sample power

اگر  در منوی اصلی نرم افزار تحلیل واریانس  (ANova) را انتخاب کنیم گزینه های زیر را به ما می دهد.

ادامه‌ی خواندن

تعیین حجم نمونه بر اساس پارامتر همبستگی (correlations ) درIBM SPSS Sample power

تعیین حجم نمونه بر اساس پارامتر همبستگی (correlations ) درIBM SPSS Sample power

اگر  در منوی اصلی نرم افزار میانگین  (correlations) را انتخاب کنیم گزینه های زیر را به ما می دهد.

پارامتر اصلی  محقق در این موارد همبستگی است. این گزینه  مناسب  موقعیت هایی است که  با  آزمون هایی کار می کنیم که پارامتر اصلی آن ها  همبستگی هستیم. دو گزینه اول برای موقعتی اند که ما تنها با پارامتر  همبستگی کار می کنیم. این دو گزینه یک کار را انجام می دهند . گزینه 1 برای موقعیتی است که همبستگی را صفر در نظر می گیریم و گزینه دوم برای موقعیتی است که برای همبستگی عددی را تعریف می کنیم، پس شامل گزینه اول هم می شود. گزینه سوم برای موقعیتی است که با یک متغیر تعدیل گر سر و کار داریم ، و می خواهیم شدت همبستگی را بر اساس آن متغیر تعدیل گر مورد بررسی قرار دهیم.

اگر می خواهید حجم نمونه تحقیقتان با نرم افزار IBM SPSS Sample power  انجام گیرد یا تمایل داشتید  آموزش این نرم افزار را ببینید و خودتان این کار را انجام دهید با ما تماس بگیرید.

تماس با ما

تعیین حجم نمونه بر اساس پارامتر نسبت ( Proportions ) درIBM SPSS Sample power

تعیین حجم نمونه بر اساس پارامتر نسبت ( Proportions ) در

IBM SPSS Sample power

اگر  در منوی اصلی این نرم افزار میانگین  ( Proportions ) را انتخاب کنیم گزینه های زیر را به ما می دهد.

پارامتر اصلی  محقق در این موارد نسبت  است.

کسانی که تمایل دارند حجم نمونه تحقیقشان با نرم افزار IBM SPSS Sample power  انجام گیرد یا تمایل داشتند  آموزش این نرم افزار را ببینند و خودشان این کار را انجام دهند با ما تماس بگیرند.

تماس با ما