پرسشنامه استاندارد

20 قانون مهم زندگی که نباید فراموش شوند.


🌼قانون اول: اگر فکر می‌کنی کاری اشتباه اس، انجامش نده!

قانون دوم: در صحبت‌ها همیشه دقیقا همان چیزی را بگو که منظورت است!

🌼قانون سوم: هیچ‌وقت قسمی زندگی نکن که تلاش کنی همه را از خودت راضی نگه‌ داری؛ هیچ وقت.

قانون چهارم:تلاش کن هر روز یاد بگیری و دست از یادگرفتن نکشی.

🌼قانون پنجم: در صحبت با دیگران هیچ‌وقت راجع به خودت بد حرف نزن.

قانون ششم: هیچ‌وقت دست از تلاش برای رسیدن به رویاهات نکش.

🌼قانون هفتم:تلاش کن راحت نه بگی، از نه گفتن نترس.

قانون هشتم: از بله گفتن هم نترس.

🌼قانون نهم: با خودت مهربان باش.

قانون دهم: اگه نمی‌ توانی چیزی را کنترل کنی، بگذار به حال خودش.

🌼قانون یازدهم:تلاش کن از اتفاقات و حالات منفی دوری کنی.

قانون دوازدهم: برای رضایت دیگران، کاری را انجام نده که دوست نداری.

🌼قانون سیزدهم: تلاش کن ببخشی، اما فراموش نکن.

قانون چهاردهم: در هیچ حالتی، سطح خودت را به اندازه طرف مقابلت پایین نیار.

🌼قانون پانزدهم: حرفی را که نمی‌پسندی تائید نکن.

قانون شانزدهم: به کسانی لطف کن که استحقاقش را داشته باشن، لطف تو را وظیفه ندانند و سپاس‌‌گذار باشن.

🌼قانون هفدهم: با کسی که ازش خوشت نمیاید، همنشینی نکن.

قانون هجدهم: در یاد دادن، بخشنده باش.

🌼قانون نوزدهم: از کسی ناراحت هستی برایش بگو، ناراحتی، دلیلش را بگو و انتظار عذرخواهی داشته باش.

قانون بیستم: عاشق خودت باش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *