رهبر نماها چه کسانی هستند ؟

رهبر نماها چه کسانی هستند ؟

🔹سیاست های مدیریتی بسته ای علی رغم تظاهر به روش مدیریتی باز و مشارکتی دارند.
🔹اعتقادی به روش های مهندسی و راهبری فعالیتهای سازمان به شکل سیستماتیک ندارند.
🔹استراتژیهای شفاف و مدونی برای فضای کسب و کار خود ندارند و برنامه های و پروژه های بهبود را بصورت اقتضایی راهبری نموده و چندان به اثربخشی آنها توجه و دقت نمی گردد.
🔹ساز و کارهای مناسبی برای برنامه ریزی، تامین و تخصیص بهینه منابع وجود ندارد.
🔹تمام تصمیم گیریها وسیاست گذاریها به یک نفر ختم می گردد( اصطلاحا” عقل کل).
🔹متناسب با مسئولیتهای اعطاء شده،تفویض اختیار انجام نمی گیرد.
🔹ظرفیت پذیرش انتقاد وجود ندارد.
🔹در گذر زمان اعتماد کارکنان به این دسته از رهبرنماها روز به روز کم رنگ می گردد.

✍کانال مدیریت منابع انسانی

https://omidfadavi.me/product/cryptocurrency-revenue-methods/?ref=105&campaign=آشناییبا16روشدرآمدزاییواقعیازارزهایدیجیتال
بیشترین تخفیف ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *