به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

🏠خانه ای پر از اکسیر 🍂🍃

0
  • خانه ای پر از اکسیر
🏠خوشبختی خانه ، در خدا پرستی است.
🏠 عزت خانه ، در دوستی است.
🏠 ثروت خانه ، در شادی است.
🏠 زیبایی خانه ، در پاکیزگی است.
🏠 پاکی خانه ، در تقوا است.
🏠 نیاز خانه ، در معنویات است.
🏠 استحکام خانه ، در تربیت است.
🏠گرمی خانه ، در محبت است.
🏠 صفای خانه ، درمحبت است.
🏠پیشرفت خانه ، در قناعت است.
🏠لذت خانه ، در سازگاری است.
🏠سعادت خانه ، در امنیت است.
🏠روشنایی خانه ، در آرامش است.
🏠رفاه خانه ، در حرمت و تفاهم است.
🏠ارزش خانه ، در اعتماد و اطمینان است.
🏠سلامتی خانه ، در نظافت و پاکیزگی است.
🏠صفت خانه ، در انصاف و گذشت است.
🏠شرافت خانه ، در لقمه حلال است.
🏠زینت خانه ، در ساده بودن است.
🏠آسایش خانه ، در انجام وظیفه است.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile :  09143444846  واتساپ – تلگرام

Telegram: @abazizi

وبلاگ ما

برای تحلیل داده های آماری با کیفیت بالا و قیمت مناسب همین جا  کلیک

Leave A Reply

Your email address will not be published.