به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

۱۰ قانون کلی آنتونی رابینز

۱۰ قانون کلی آنتونی رابینز

 • قانون يکم:
  به شما جسمی داده شده، چه جسمتان را دوست داشته يا از آن متنفر باشيد. بايد بدانيد که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.
 • قانون دوم
  در مدرسه ای غير رسمی و تمام وقت نام نویسی کرده‌ايد که زندگی نام دارد.
 • قانون سوم
  اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.
 • قانون چهارم
  درس آنقدر تکرار می‌شود تا آموخته شود.
 • قانون پنجم:
  آموختن پايان ندارد.
 • قانون ششم:
  قضاوت نکنيد، غيبت نکنيد،
  ادعا نکنيد، سرزنش نکنيد،
  ” تحقيرو مسخره نکنيد و گرنه سرتان می آيد.”
 • قانون هفتم
  ديگران فقط آينه شما هستند.
 • قانون هشتم
  انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نياز را در اختيار داريد.
 • قانون نهم
  جواب هايتان در وجود خودتان است. تنها کاری که بايد بکنيد اين است که نگاه کنيد، گوش بدهيد و اعتماد کنيد
 • قانون دهم
  خير خواه همه باشيد تا به شما نيز خير برسد.
  آرزوی مرگ خواهی برای کسی نکنید. چون موج منفی اون نفرت اول به خودتون برمیگردد. نفرت پراکنی نکنید، لعنت نکنید. بگذارید رحمت کائنات نصیب مردم شود…

🌷☘☘🌷

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.