پرسشنامه استاندارد

کلیپ فوق العاده انگیزشی شماره 2

کلیپ فوق العاده انگیزشی چه چیز مانع حرکت شما می شود؟ خسته اید؟ به مقدار کافی نوخوابیده ای؟ وقت و انرژی کافی نداری؟

فقط حرکت کن!

این فیلم انگیزشی را نگاه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.