به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسش نامه انعطاف پذيري روا نشناختي (اجتناب تجربی )  بوند و همکاران (2011) Experiential Avoidance

0

پرسش نامه انعطاف پذيري روا نشناختي (اجتناب تجربی )  بوند و همکاران (2011) Experiential Avoidance

در سال هاي اخير توجه زيادي به اجتناب تجربي  به عنوان عامل آسيب شناختي انواع گوناگون اختلال هاي رواني شده است(بيقلن، هيرز و پيسترولو، 2008. ). اجتناب تجربي به تلاش هاي فرد براي اجتناب از تجارب آشفته ساز دروني گفته مي شود(هيز و همكاران 2004 ). اين تجارب دروني، افكار، عواطف، خاطرات، احساسات بدني و ديگر رخدادهاي دروني را دربر مي گيرد (استيون، هيز، استروسحال و ويلسون، 2012).  اجتناب تجربي زماني رخ مي دهد كه افراد تمايلي ندارند چنين رخدادهاي دروني را تجربه كنند. در نتيجه، تلاش مي كنند هر طور شده از اين تجارب فرار كرده يا آن ها را به گونه اي كنترل كنند. اجتناب تجربي در مقابل پذيرش قرار مي گيرد كه به معناي تمايل فرد به پذيرش افكار، هيجانها و تظاهرات رفتاري بدون تلاش براي پرهيز از آن هاست. عملكرد اجتناب تجربي، كنترل يا كمينه كردن تأثير تجارب آزارنده است و مي تواند آرامش فوري و كوتاه مدت ايجاد كندكه به شكل منفي رفتار را تقويت مي كند. هر چند، چنين برخوردي با تجارب دروني، به دليل اين كه با عملكرد روزانه و دست يابي به اهداف زندگي شخص تداخل پيدا مي كند، در درازمدت اثر منفي دارد(هيز، ويلسون، گيفورد، فولت، ستروسال،.( 1996 ؛ و ايفرت و همكاران، 2009، به نقل از ایمانی، 1395).این پرسشنامه اصلاحیه پرسشنامه پذیرش عمل 2 که دارای 10 عبارت هست،  است. پرسش نامه پذيرش و عمل به گونه اي گسترده در مطالعات گوناگون استفاده شده است، ولي داراي دو محدوديت عمده است(چاولا و اوستافين، 2007 ).  نخست اين كه در مطالعات گوناگون از همساني دروني قابل قبولي برخوردار نبوده است و دوم اين كه ساختار عاملي آن در مطالعات گوناگون متفاوت بوده است. براي مثال فرم 9 پرسشي آن نشان دهنده يك عامل است (هيز و همكاران، 2004 ) در حالي كه فرم 16 پرسشي آن نشان دهنده دو عامل است (بوند و بوس، 2013). . بنابراين، بوند و همكاران( 2011 ) براي رفع محدوديت هاي پرسش نامه پذيرش و عمل، ويرايش دوم اين پرسش نامه (AAQ_II) را كه متشكل از 10پرسش بود و سه پرسش(1، 6، 10 )  آن به گونه معكوس نمره گذاري مي شد، تدوين كردند.تحليل عامل اوليه دو عامل را آشكار كرد كه عامل دوم مربوط به سه پرسش بود كه به گونه معكوس نمره گزاري مي شدند . بخاطر همساني دروني پايين عامل دوم، بوند و همكاران( 2011) اين سه گويه را از آزمون نهايي حذف كردند و آزمون نهايي متشكل از هفت گويه شد.به همراه1 مقاله مرتبط رایگاناین پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری است و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

50,000 ریال – خرید


برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

برای دسترسی به مطالب جالب در مورد موفقیت در زندگی و کسب و کار روش تحقیق، SPSS، انواع پرسشنامه و همچنین آگاهی از به روز شدن سایت در کانال تلگرامی ما عضو شوید.

کانال تلگرام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.