به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی- احمدی آخورمه و همکاران (1392)

0

پرسشنامه ی مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی- احمدی آخورمه  و همکاران (1392)

مسئولیت پذیری از ویژگی های ا صیل انسانی ا ست که ر شد و تکامل فرد و جامعه انسانی و همچنین حفاظت از طبیعت در گرو آن است. بدین صورت که از طریق مسئولیت پذیری رابطه انسان با خود، همنوعان و طبیعت متعادل می گردد.

انسان اجتماعی از دیرباز برای زیستن ناگزیر به همکاری با همنوعان خود و قبول مسئولیت بوده، چرا که نیازهای او با کمک و همیاری دیگران مرتفع شده است. در این جر یان  با ید  به مهارت های اجتماعی مجهز بود. مهارت ها مجموعه ای از پاسخ های لازم را فراهم می کند تا بدان وسیله فرد بتواند به طور موثر زندگی کند، بیاموزد و کار کند. مسئولیت پذیری یک مهارت اجتماعی ا ست که نقش آن در زندگی  شخصی و اجتماعی از جمله مباحث مورد توجه دانشمندان و به خصوص روانشناسان بوده است(کردلو و همکاران، 1395).

گلاسر در واقعیت درمانی مسئولیت پذیری را توانایی برآورده کردن نیازهای شخصی، در صورتی که فرد دیگران را از برآورده شدن نیازهایشان محروم نکند، معرفی می کند . الیس در دیدگاه منطقی هیجانی خود یکی از اهداف درمان را ایجاد مسئولیت در فرد می داند و معتقد است برای اینکه فرد مسئولیت پذیر شود، باید بر روی شناخت او کار کرد.

پرسشنامه مسئولیت پذیری چندبعدی بر مبنای متون اسلامی از ۲۰ گویه و ۴ خرده مقیاس مسئولیت در برابر خداوند (۷ سوال)، مسئولیت در برابر اجتماع (۶ سوال)، مسئولیت در برابر طبیعت (۴ سوال) و مسئولیت در برابر خود (مراقبه) (۳ سوال) تشکیل شده است که به منظور سنجش ابعاد مسئولیت پذیری در افراد بکار می رود.

همراه  2 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.