به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه یادگیری وارک VARK ))

0

پرسشنامه یادگیری وارک VARK ))
یادگيری یك متغير بسيار پيچيده است که عوامل متعددی مثل هوش، انگيزه، محيط مناسب، عوامل خانوادگی، اجتماع، کيفيت آموزشگاه، کيفيت مربی و … در آن تأثير مي گذارند. علاوه بر این عوامل، فاکتور دیگر مؤثر بر یادگيری فراگيران، سبک های یادگيری آنان است که فراگيران آنها را همچون دیگر توانایي ها، از راه تجربه و یادگيری به دست می آورند و هر فرد متناسب با سبك یادگيری خود مطالب را اخذ می کند. سبك یادگيری از جمله عوامل مؤثر بر یادگيری است. آگاهی از ماهيت و انواع سبک های یادگيری فراگيران به آموزش دهنده کمك می کند تا روش آموزش خود را متناسب با سبك یادگيری فراگیران تغيير داده تا به بازدهی آموزشی مورد نظر دست یابند.
پرسشنامه سبکه ای یادگیری وارک(VARK) به وسیله دانشگاه لینکلن نیوزیلند، در سال 1998 تدوین یافت. این رویکرد بر سه اصل استوار است: 1- هر کس توانایی یادگیری دروس دانشگاهی را دارد، اما هر کسی شیوه خاص خود را دارد؛ 2- هنگامی که شیوه های یادگیری متفاوت یادگیرندگان مورد توجه قرار می گیرد، انگیزه یادگیری آنان افزایش می یابد 3- محتوای آموزشی به وسیله استفاده از نیروی حواس و ادراکات مختلف به بهترین نحو یاد گرفته می شود.
در این پرسشنامه 16 سوال در چهار حیطه یادگیری شامل: دیداری؛ شنیداری؛ خواندنی و نوشتنی؛ مهارتی؛ وجود –
داشت. این سبک ها عبارتند از:
سبک دیداری: که در آن فراگیران مطالب را از طریق دیدن و ارائه نمایشی اطلاعات بهتر یاد می گیرند.
سبک شنیداری: که فراگیران مطالب را از طریق گوش دادن و آموزش شفاهی بهتر یاد می گیرند.
سبک خواندنی نوشتنی: که در آن فراگیران مطالب را از طریق نکته برداری و خواندن متون نوشتاری یا چاپی بهتر یاد می گیرند.
سبک جنبشی حرکتی: که فراگیران مطالب را از طریق انجام نمونه های عملی، تجربی و دستکاری اشیاء طی یک فرآیند – فیزیکی بهتر یاد می گیرند.
همراه 6 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد کلیک فرمایید.
تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.
نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos
نرم افزار کیفی: Maxquda
تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:
Mobile : 09102194672
Telegram: @abazizi
• E-mail: abazizi1392@gmail.com

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.