پرسشنامه کوتاه سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(BMSLSS) هیوبنر

پرسشنامه کوتاه  سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان(BMSLSS) هیوبنر

مساله کیفیت زندگی، مفهومی است که بشر در تمام طول تاریخ به آن توجه داشته و یکی از مهمترین مقوله هایی بوده که برای رسیدن به آن تمام تلاش خود را به کار گرفته و تلاش انسان امروزی نیز بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی و کسب رضایت فردی و اجتماعی می باشد.یکی از شـاخص هـای بهداشـت روانـی میـزان رضـایت از زنـدگی است. مراد از رضایت  زندگی نگـرش فـرد، ارزیـابی عمومی نسبت به کلیت زندگی خود و یـا برخـی از جنبـه هـای زندگی وهمچون زندگی خانوادگی و تجربـه آموزشـی اسـت  ( دینر، سان، لوکاس و اسمیت، ۱۹۹۹). این پرسشنامه دارای ۵ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن (خانواده، دوستان، مدرسه ،خود و  محیط زندگی) می پردازد )هیوبنر، سولدو  و والویس، ۲۰۰۳). این آزمون نسخه ی کوتاه شده ی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان ( هوبنر و همکاران، ۱۹۹۴) است که در سال ۱۹۹۷ توسط هوبنر و همکاران به منظور استفاده در زمینه یابی رفتارهای پر خطر کارولینای جنوبی ساخت شد.

به همراه ۱ مقاله رایگان

این پرسشنامه دارای روایی و پایایی و روش نمره گذاری مشخص و در قالب نرم افزار ورد نوشته شده و قابل ویرایش است.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

[۱] – Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *