پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه کفایت اجتماعی (پرندین ،1385)

پرسشنامه کفایت اجتماعی  )پرندین ،1385)

اجتماعی شدن فرایندي است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهاي فرد شکل می گیرد تا ایفاي نقش کنونی یا آتی وي در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیري مهارت هاي اجتماعی و چگونگی برقراري ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مؤلفه هاي تصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود. زندگی امروز به لحاظ وسعت و پیچیدگی تحولات، دگرگونی­ هاي سریع اجتماعی، تغییر ساختار خانواده، شبکه ­ي گسترده و پیچیده­ ي ارتباطات انسانی، گستردگی و هجوم منابع اطلاعاتی، انسان­ها را با چالش ­هاي فراوانی روبرو کرده است. این چالش ها از یک سو بر چگونگی زندگی افراد و رفتارهاي اجتماعی و فردي تأثیر می­ گذارد و از سوي دیگر نبود مهارت­ها و توانایی­ هاي عاطفی، روانی، اجتماعی و شناختی با آسیب پذیر کردن افراد در رویارویی با مسائل و مشکلات، آن ها را در معرض اختلالات روانی، اجتماعی و رفتاري قرار می دهد. از این رو انسان نیازمند برنامه ریزي خاصی است که او را براي غلبه بر تنش ها و مشکلات آماده کند. در جامعه ي امروز کودکان و نوجوانان باید بر دانش ها و مهارت هاي فراوانی مسلط باشند، آن ها را بی اموزند، تمرین کنند، درونی سازند، تا بتوانند به خوبی با چالش هاي فرا راه شان رویارو شوند. از این رو نیاز به اکتساب کفایت و صلاحیت هاي متناسب با سن و شرایط فردي و پرورش قابلیت هاي موجود در افراد به جهت کسب توانایی لازم به منظور طی موفقیت آمیز دوران رشد احساس می شود. کسب مهارت ها، توانایی ها و ظرفیت هایی است که، به فرد در برقراري ارتباط با خود و دیگران کمک می کند. آموزش مهارت هاي رفتاري، شناختی، هیجانی و مهارت هاي انگیزشی به فرد کمک می کند تا تصمیم مناسب را در موقعیت هاي مختلف اتخاذ نماید (پزشک، 1382 به نقل از حسینی مهر و زال بیگی، 1391). از این طریق گام مثبتی در پیشگیري از ابتلا به بیماري هاي روانی، آشفتگی هاي روحی، از هم پاشیدگی خانواده، عدم سازگاري با محیط اجتماعی و بردارد (حسینی مهر و زالبیگی،1391).

کفایت اجتماعی عبارت است از دارا بودن مهارت­ها و رفتارهای اجتماعی که سبب تعامل موفقیت ­آمیز در موقعیت­ های اجتماعی متفاوت می­ شود و نتیجه آن نگهداری موفقیت آمیز ارتباطات و مهارت­ های اجتماعی است (سگرین، 2000؛ به نقل از سلیمانی و همکاران، 1395).

پرسشنامه کفایت اجتماعی توسط پرندین (۱۳۸۵) براساس مدل چهار بعدی فلنر (۱۹۹۰)ساخته و هنجار شده است کسب می کنند.کفایت اجتماعی شامل چهار عامل است که براساس بعضی از سئوالات پرسشنامه کفایت اجتماعی سنجیده می شوند . پرسشنامه کفایت اجتماعی که چهار بعد مهارت رفتاری ، مهارت شناختی ،مهارتهای هیجانی وآمایه های انگیزشی را در بر می گیرد. این پرسشنامه ویژه نوجوانان می باشد که یک ابزار ۴۷ سئوالی است .

همراه با  6 مقاله پایه ای رایگان

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *