به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه کارتیمی لنچیونی (2000) نسخه 25 سوالی

0

پرسشنامه کارتیمی لنچیونی (2000) نسخه 25 سوالی

مديران به تدريج به اين نتيجه رسيده اند كه براي اجراي فعاليت هاي پيچيده سازمان، نيازمند كاركناني هستند كه در قالب تيم هاي چند نفره با تخصص هاي مكمل، در جهت پيشبرد اهداف سازمان عمل كنند. منظور از كار تيمي، تلاش هاي هماهنگ و تشريك مساعي كليه افرادي است، كه با همديگر كار مي كنند (كاراكاس و تورمن ،2008 1ص 233).

 پرسشنامه مذکور بر اساس مولفه های کار تیمی لنچیونی(2000) تدوین شده است. این پرسشنامه در برگیرنده 25 گویه است و به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت کار تیمی را مورد سنجش قرار می دهد، پرسشنامه 5 بعد تعهد، اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی را مورد سنجش قرار می دهد.

همراه  4مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.