پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو ( 60 سوال)

پرسشنامه پنج عاملي[1] NEO-FFI:

پرسشنامه پنج عامليNEO-PI-R  یکی از آزمون هایشخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده است و از جدید ترین ابزارها در زمینه شخصیت است که توسط مک کری و گوستا در سال 1985 معرفی شده است. فرم بلند این پرسشنامه در 240 عبارت، به منظور اندازه گیری پنج عامل یا حیطه اصلی روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و مسئولیت پذیری طراحی شده است. همچنین این پرسشنامه فرم دیگری به نام NEO-FFI دارد که یک پرسشنامه 60 سوالی است و در این تحقیق از این پرسشنامه استفاده شده است.   این پرسشنامه برای ارزیابی پنج عامل اصلي شخصیت روا ن نژندی(N)، برونگرايي(E) ، انعطاف (O)، دلپذير بودن (A) ، مسئولیت پذیری و باوجدان بودن (C) به کار می رود.  


[1] – Neo personality Inventory- Revised

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *