به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه پرداخت پاداش کل در سازمان  (پرگنالتو، 2010) 20 و 10عبارتی

0

پرسشنامه پرداخت پاداش کل در سازمان  (پرگنالتو، 2010) 20 عبارتی

Total Rewards Questionnaire (Pregnolato, 2010)

سازمان ها متشکل از افرادی هستند که در راستای تحقق اهداف سازمانی فعالیت میکنند. با تمام پیشرفتها در زمینه فناوری، هنوز هم سازمان از منابع انسانی بی نیاز نبوده است و با برنامه ریزی های انسانی اداره می شود. از این رو این منبع باید اداره و پرورش یابد و امکانات رفاهی و انگیزشی برای او و خانوادهاش فراهم گردد. پاداش، پرداخت ارائه شده از طرف کارفرما در ازای ارائه خدمات به یک کارمند است که مقدار آن توسط  سازمان  تعیین می شود . پاداش کل هر چیزی را که کارکنان در رابطه استخدامی خود ارج می نهند، شامل می گردد. پرداخت ها، ساده ترین و پرتکرارترین عنصر پاداش به حساب می آیند، و به همین دلیل بیمارستان ها در حال یافتن راه های جدید تمایز خود از رقبای خود در بازار هستند(رحیمی و همکاران، 1396)

هدف این مقیاس ارزیابی میزان پاداش در سازمان می باشد .  این پرسشنامه دارای 2 فرم 10 و 20 سوالی است که در اینجا هر دو فرم موجود می باشد.

پرسشنامه پرداخت پاداش کل در سازمان  (پرگنالتو، 2010)  20 عبارتی

این پرسشنامه  دارای 20 عبارت است و 5 بعد  پاداش کلی را مورد سنجش قرار می دهد و در ایران توسط عزیزی مقدم(1399) ترجمه شده است. 

این مقیاس 5 بعد پاداش را می سنجد که عبارتند از: 1- عملکرد و شناخت 2-  تعادل کار و زندگی ؛ 3-  یادگیری ؛ 4-  پیشرفت شغلی ؛ 5-  پاداش و مزایا

همراه  5مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

پرسشنامه پرداخت پاداش کل در سازمان  (پرگنالتو، 2010)  اصلاح شده هانگ (2013) 10 عبارتی

این پرسشنامه  در اصل دارای 20 عبارت است و 5 بعد  پاداش کلی را مورد سنجش قرار می دهد. اما  هانگ (2013)  آن را اعتبار سنجی نموده و 10 عبارت آن را حذف نمود و 4 بعد پاداش را شناسایی کرد. . این مقیاس در ایران توسط عزیزی مقدم(1399) ترجمه شده است. 

همراه  5مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.