به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ( 1996 )

0

پرسشنامه هوش هیجانی توسط سیبریا شرینگ( 1996 )

هوش هیجانی ، از جدیدترین مفاهیمی است که پا به حیطه مدیریت گذاشته است. اگر چه این مقوله تحت عنوان هوش اجتماعی از پیشینه بالایی برخوردار است.  مفهوم هوش هیجانی چیز جدیدي نیست بلکه استفاده از این اصطلاح در نوع خود امري تازه به شمار می آید. شاید ارسطو اولین کسی باشد که به اهمیت احساسات در تعاملات انسانی توجه کرد. ارسطو می گوید: عصبانی شدن آسان است ، همه می توانند عصبانی شوند ، اما عصبانی شدن در مقابل یک شخص، به میزان صحیح ، در زمان صحیح، به دلیل صحیح و به روش صحیح ، آسان نیست . سالوي و مایر (1990) با آگاهی از تحقیقات صورت گرفته در زمینهي جنبه هاي غیر شناختی هوش، اصطلاح هوش هیجانی را به کار بردند. به عقیده گلمن، هوش هیجانی یکی از توانمندي هایی است که با موفقیت در زندگی ارتباط دارد. هوش هیجانی شامل توانایی نظارت بر عواطف و احساسات خود و دیگران ، تفاوت قائل شدن بین آنها و استفاده از این مفروضات براي هدایت فکر و عمل افراد است. وي عناصر هوش هیجانی را به دو طبقه عناصر فردي و اجتماعی تقسیم نموده است.  عناصر فردي شامل خودآگاهی ، خودتنظیمی ، خود انگیختگی است و عناصر اجتماعی شامل همدلی  و مهارت هاي اجتماعی  است (عیدی و همکاران، 1392).

پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی توسط سیبریا شرینگ( 1996 )، ساخته شده و  شامل 33 عبارت است که   پاسخ ها بر اساس مقیاس پنج گزینه اي لیکرت است. لازم به ذکر است که فرم اصلی این آزمون دارای 70  عبارت است و از دو قسمت تشکیل شده، قسمت اول دارای 40 عبارت و قسمت دوم دارای 30 عبارت می باشد. در قسمت اول، هر عبارت حاکی از یک موقعیت زندگی می باشد، آزمودنی باید خود را در آن موقعیت قرار دهد و یکی از گزینه ها را که با حالات روحی روانی سازگاری بیشتری دارد انتخاب کند. در قسمت دوم در ابتدای هر عبارت یک داستان  ساختگی عاطفی آورده شده است و از آزمودنی خواسته میشود تا پاسخ خود را با توجه به داستان، انتخاب کند. این آزمون توسط منصوری ( 1381) هنجاریابی شده ولی از قسمت دوم این آزمون به علت عدم همخوانی داستان های آن با فرهنگ ما استفاده نشده است. در اجرای مقدماتی این آزمون، از قسمت اول که شامل 40 عبارت بود استفاده شده  و  تعداد هفت عبارت به علت همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده اند و تعداد 33 عبارت برای اجرای نهایی در نظر گرفته شده است.

همراه  5 مقاله رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.