به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه هوشمندی کسب و کار روچ و سانتی(2001)

0

پرسشنامه هوشمندی کسب و کار روچ و سانتی(2001)

هوشمندسازی کسبوکار در بازار رقابتی متغیر، این روزها از همیشه مهم تر جلوه می کند ( بنیت[1]، 2016). چراکه مدیران سازمان ها ناگزیرند به منظور ارتقای سطح کسب وکار و تحقق اهداف سازمان متبوع خود در زمان مناسب، تصمیمات مناسبی گرفته و راهبرد درستی را در پیش گیرند. روشن است که تصمیم گیری صحیح، قاطع و به موقع به این بستگی دارد که اطلاعات الزم و ملزومات تصمیم سازی، در اختیار مدیران بوده باشد. از این رو هر مدیر هوشمند و زبده، خود را نیازمند تجهیز به ابزارهایی کارآمد خواهد یافت تا در این امر خطیر، موفقیت خود را تضمین کرده و احتمال خطا را به کمترین میزان ممکن برساند. ویژگی بارز چنین ابزارهایی این است که در کوتاه ترین زمان و به ساده ترین شیوه، امکان پایش کسب وکار را برای مدیر فراهم آورده و در نتیجه اطلاعات و داده های سودمند و معناداری در خصوص چند و چون‌ شاخص های کسب وکار به او نمایش می دهد. اطلاعات مفید و مؤثر در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری، توسط همان مجموعه ابزارها از بطن سیستم های مورد استفاده در سازمان گردآوری، تجمیع، پالایش، دسته بندی، پردازش و به صورت مناسب ارائه می شوند. تجزیه و تحلیل اطلاعاتی از این دست، مدیر را در کشف فرصت ها و تهدیدها یاری خواهد نمود و بدیهی است که تنها در این حالت می توان امید داشت که مدیر سازمان بتواند سیاست درستی را در قبال وضعیت متلاطم بازار پیش گیرد.

پرسشنامه هوشمندی کسب و کار توسط روچ و سانتی(2001) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 15 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه دو بعد هوشمند راهبردی و هوشمندی اجتماعی را مورد سنجش قرار می دهد.

4 مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1] – Bennett Marta

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.