به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه نگرش به رفتارهای بزهکارانه

0

پرسشنامه نگرش به رفتارهای بزهکارانه

یکی از مسائل ناراحت کننده جوامع امروزی که توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده، موضوع نوجوانان و جوانان بزهکار است. بزهکاری[1] به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر 18 سال صورت م یگیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و … در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است. مجرمان نوجوان چالشهای متنوعی را تجربه میکنند، مثل سوء مصرف مواد، ناتوانیهای یادگیری و یا مشکلات روانی، خشونت خانواده، قربانی شدن و عضویت در گروهها و دستههای جنایتگران( خان محمدی مجندهی، 1399).  

این پرسشنامه با هدف سنجش نگرش مثبت و منفی به رفتارهای بزهکارانه توسط وحید فضلی در سال  1389برای نوجوانان  15الی  18سال تهیه شده است، که  28ماده دارد و بر اساس لیکرت  4 درجه ای  نمره گذاری می شود .

همراه  8  مقاله رایگان

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

[1] – Delinquency

 هودی و سویشرت
فروشگاه هودی و سویشرت
پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

Leave A Reply

Your email address will not be published.