پرسشنامه استاندارد

پرسشنامه مهارت بین فردی فترو و همکاران (ISA) (2000) 65 سوالی و 54 سوالی

پرسشنامه مهارت بین فردی فترو و همکاران (ISA) (2000) 65 سوالی و 54 سوالی

امروزه پيشرفت سريع و مداوم فناوري وتغييرات ابعاد اقتصادي و اجتماعي جوامع، تغييرات شگرفي در شرايط محيطي، ارتباطات بين فردي، نگرش به مباني تفكر و ارزشها و درمجموع تغييرات اساسي در شيوه زندگي انسانها به وجود آورده است، به گونهاي كه براي زندگي مطلوب و توانايي انطباق و حل مسائل، وجود مهارتهاي زندگي ضروري است. مطالعات و بررسي ها نشان مي دهد كه چندين مهارت اصلي و اساسي از جمله توانايي حل مسأله، توانايي تصميمگيري، تفكر خلاق، تفكر نقادانه، برقراري رابطه مؤثر، برقراري رابطه بين فردي سازگارانه، براي سلامت رواني افراد و زندگي در جامعه پيچيده امروزي مهم است و از مهم ترين نشانه هاي سلامت رواني در اين ميان، وجود مهارت روابط بين فردي (Interpersonal Communication Skill) است(محمودی و همکاران، 1395).

پرسشنامه مهارت بین فردی توسط فترو و همکاران (2000) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه در اصل  شامل 65 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشدو چهار بعد توسعه و حفظ ارتباطات، مهارت ارتباطی، حل تعارض، همدلی را مورد سنجش قرار می دهد.

 همچنین (محمودی و همکاران، 1395) آن را برای جامعه ای ایرانی اعتبار سنجی کرده اند و 11 عبارت 4- 12- 15- 17- 22- 30 35- 46- 57 58 و 64 را حذف کرده و 6 عامل همدلی و صمیمیت (15 گویه)،  ابراز وجود (10 گویه)،  مهارت ارتباطی (9 گویه)،  حل تعارض (8 گویه)،  توانایی حفظ ارتباطات (8 گویه)،  مهارت های گوش دادن (4 گویه)

همراه با 3 مقاله پایه رایگان

پرسشنامه مهارت بین فردی فترو و همکاران (ISA) (2000) 65 سوالی

70,000 ریال – خرید

پرسشنامه مهارت بین فردی فترو و همکاران (ISA) (2000) 54 سوالی  اصلاحیه (محمودی و همکاران، 1395)

70,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

  • E-mail: abazizi1392@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.