به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان ( MASC) چیو هنری

0

پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان ( MASC) چیو هنری

اضطراب به منزله بخشي از زندگي انسانها از جمله كودكان و نوجوانان، يكي از م ؤلفه هاي ساختار شخصيت آنها را تشكيل م ي دهد و از اين زاويه است كه پاره اي از اضطراب هاي دورا ن كودكي و نوجواني را مي توان بهنجا ر تلقي كرد. بالعكس، اضطراب مرضي نيز وجود داردكه به منزله منبع شكست و سازش نايافتگي به شمار م يرود و به طيف اختلا ل هايي كه از اختلال هاي شناختي و بدني تا ترسهاي غير موجه و وحشت زدگي ها گسترده اند، پوشش م ي دهند و فرد را ازبخش عمده اي از امكاناتش محروم مي كند (دادستان،1386  ).

در كليه زمينه هاي تحصيلي از جمله رياضيات، همان طوركه بي تفاوتي وخونسردي بيش از حد دانش آموز مي تواند او را از عملكرد مناسب در اين درس باز دارد، نگراني و اضطراب بيش از حد نيز انرژي رواني و توانايي هاي شناختي وي را به خود معطوف مي دارد و به كاهش عملكرد وي منجر مي شود.

اضطراب رياضي ممكن است به علّت ترس از شكستهاي تحصيلي و كاهش عزت نفس فرد ا يجاد شود. به گون ه اي كه با ايجاد مشكلاتي در زمان شروع فراگيري به صورت مان ع ي در به كاربستن مهارتها و توانمنديهاي ر ياضي وي ا استفاده از دانش لازم به هنگام تلاش برا ي نشان دادن معلومات ، عمل مي كند.

بنا به تعريف توبايس و ويسراد اضطراب رياضي به عنوان ترس ، احساس عدم سازماندهي ذهني يك نوع فلج ذهني و گونه اي درماندگي تعريف مي شود كه در برخي افراد هنگامي كه با يك تكليف رياضي مواجه مي شوند ديده مي شود .این پرسشنامه  دارای 22 گویه است

همراه با  7 مقاله پایه ای رایگان

50,000 ریال – خرید

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

انجام تحلیل آماری با نرم افزارهای  SPSS  – AMOS – PLS – و نرم افزار کیفی Maxquda 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.