به پژوهشگاه علمی خوش آمدید. welcome logo-samandehi

پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکاچی (1995)

0

پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا و تاکاچی (1995)

چنانکه پیداست، هیچگاه جهان تا به این میزان شاهد سیالیت، درهم تنیدگی و گوناگونی در عرصه های حیات بشری نبوده است. با جهانی شدن اقتصاد، پویایی و تغییر محیط های سازمانی بیش از گذشته روندی افزایشی یافته و با رنگ باختن مرزها در سطح بین المللی و ملی، رقابت پذیری سازمانها و بنگاهها شدت یافته است. در حقیقت جهان کنونی به طور مداوم درمعرض تحوالت و تغییرات غیر قابل پیش بینی است و ادامه حیات سازمان ها در گرو افزایش رقابت پذیری است و این نیز، مشروط به برخورداری از ابزار دانش، مهارت، بینش و پویایی است. این شرایط سازمانها را با چالشی بزرگ و اساسی مواجه نموده و گویی این بار نه سلطه مستقیم عصر استعمار که سلطه سازمان های موفق و پیشرو می رود تا با از میان برداشتن رقبای خود، حتی اقتصاد جوامع ملی را به سوی جوامع تک و یا چند محصولی سوق دهند. از این رهگذر اهمیت دانش و مدیریت دانش در افزایش خالقیت و نوآوری در سازمانها برای خلق ارزش و افزایش بهره وری اهمیت حیاتی یافته است.

این پرسشنامه بر اساس نوناکا و تاکاچی(1995) می باشد، كه از چهار بعد اجتماعی سازی دانش (از ضمنی به ضمنی)، برون سازی دانش (از ضمنی به صریح)، ترکیب دانش و درونی سازی دانش ( از صریح به ضمنی ) ایجاد تشکیل شده است، پرسشنامه مذکور  شامل 16 سوال بسته- پاسخ می‌باشد.

25,000 ریال – خرید

توجه! توجه!

لازم به ذکر است که در بسیاری از سایت ها این پرسشنامه گذاشته شده است، اما متأسفانه روش نمره گذاری را به درستی و مطابق مقالات علمی بیان نکرده اند و عبارات  مربوط به مولفه ها ( خرده مقیاس ها)  را مشخص نکرده اند لذا در عمل چنین پرسشنامه غیر قابل استفاده است ودر صورت خرید چنین پرسشنامه ای زمان و  پولتان حرام می شود! و حتما در دفاع از پایان نامه و چاپ مقاله دچار مشکل خواهید شد.

برای مشاهده لیست همه ی  پرسشنامه های استاندارد لطفا همین جا روی پرسشنامه استاندارد  کلیک فرمایید.

تحلیل داده های آماری برای پایان نامه و مقاله نویسی ،تحلیل داده های آماری شما با نرم افزارهای کمی و کیفی ،مناسب ترین قیمت و کیفیت عالی انجام می گیرد.

نرم افزار های کمی: SPSS- PLS – Amos

نرم افزار کیفی: Maxquda

تعیین حجم نمونه با:Spss samplepower

روش های تماس:

Mobile : 09102194672

Telegram: @abazizi

 

پرسشنامه استاندارد

 تحلیل آماری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.